Hämeen kesäyliopistoon haetaan REHTORIA

Hämeen kesäyliopisto rakentaa yhteistyökumppaneidensa kanssa monipuolisia oppimisen polkuja, jotka tukevat yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta. Toiminnassa painottuvat avoin yliopisto-opetus ja Kanta-Hämeen maakunnan asukkaiden osaamis- ja sivistystarpeet.

Keskeisiä arvoja ovat rohkeus ja joustavuus, merkityksellisyys ja mahdollistavuus sekä avoimuus ja yhteistyö. Koulutusta järjestetään Hämeenlinnan lisäksi myös Forssassa ja Riihimäellä. Hämeen kesäyliopiston ylläpitäjänä toimii Hämeen liitto.

Hämeen maakuntahallituksen päätökset 18.6.2018

Hämeen maakuntahallitus kokouksessaan 18.6.2018 antoi lausunnon Riihimäen kaupungille kuntalaisaloitteesta koskien Riihimäen siirtymistä Kanta-Hämeestä Uudenmaan maakuntaan. Lisäksi hallitus käsitteli Kanta-Hämeen väestösuunnitetta, myönsi rahoitusta kymmenelle hankkeelle, avasi Hämeen kesäyliopiston rehtorin viran hakuun ja teki ehdotuksen valtion taidetoimikunnan jäsenen nimeämisestä.

Kanta-Hämeen Kasvupolun voittoon lähilogistiikan mullistaja sekä erilainen rakennusfirma

Kanta-Hämeen lupaavimmaksi kasvajaksi on Kasvu Openin sparrausprosessin jälkeen valittu Eezery Enterprise Oy. Kunniamaininnan sai FM-Haus Oy. Yritykset etenevät valtakunnalliseen finaaliin 100 parhaan kasvuyrityksen joukkoon. Tästä sadan joukosta valitaan Startup ja Start Again -sarjojen parhaat yritykset valtakunnallisessa finaalissa lokakuussa.

 

 

 

 

 

 

 

Rahoitusinfo 6.6.2018 (matkailu, kulttuuri ja luovat alat)

12.06.2018

Puheenjohtajana toimii       
Tuomo Kauha, Team Finland Kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori,  Kanta-Häme, Hämeen ELY-keskus

13.00             
Tervetuloa, Tuomo Kauha, Hämeen ELY-keskus

13.10             
Syksyn 2018 ESR-haku sekä valtakunnallinen Luovaa osaamista hankekokonaisuus sekä miten hyvä hankehakemus rakennetaan, Valtteri   Karhu, rahoitusasiantuntija, Hämeen ELY-keskus

  • Kuulijoiden kommentit ja kysymykset

13.50             
Iltapäiväkahvi                   

Euroopan komissio ehdottaa Suomen pääradan mukaan ottamista EU:n liikenneverkon ydinkäytäviin - päätös mahdollistaa EU-rahoituksen hakemisen pääradan investointeihin

Euroopan komissio on julkaissut tänään 6.kesäkuuta esityksensä seuraavasta Verkkojen Eurooppa (CEF)-ohjelmasta EU:n rahoituskaudelle 2021-2027. Suomen päärata on esityksessä mukana osana North Sea - Baltic -ydinkäytävän laajennusta pohjoiseen.

Ohjelman kautta toteutetaan Euroopan TEN -liikennepolitiikkaa ja rakennetaan uutta sekä kunnostetaan ja kehitetään nykyistä liikenneinfrastruktuuria. Komission esitys uudeksi CEF -instrumentiksi toisi 30,6 miljardia € TEN-liikenneverkon kehittämistarpeisiin.

Pages