Etelä-Suomen EAKR-rahoitushaku on avattu

Hakukierros on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on ideahaku 25.10.–30.11.2017, jossa hakijat toimittavat tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Toisessa vaiheessa maaliskuussa 5.3.2018 mennessä jätetään varsinaiset hankehakemukset EURA2014-järjestelmässä.

Etelä-Suomen maakunnat hakevat rahoitettaviksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 1 ja 2 mukaisia hankkeita:

Toimintalinja 1: Pk-yritysten kilpailukyky
Toimintalinja 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Katso: Ideahakulomake ja koko hakuilmoitus

Lisätietoja: 
vs. kehittämisjohtaja Osmo Väistö, p. 050 502 1132