EU-rahoitusta kiertotalouden kehittämiseen Forssan seudulla

Kanta-Hämeeseen on myönnetty EU-rahoitusta teollisten symbioosien kehittämiseen tähtäävälle kansainväliselle yhteistyöhankkeelle. SYMBI-projekti on hyväksytty Interreg Europe -ohjelman ensimmäiseltä hakukierrokselta rahoitettavien hankkeiden joukkoon. Kanta-Hämeestä SYMBI-projektissa mukana ovat Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen liitto.

SYMBI-projektin pääpartnerina toimii espanjalainen tiede- ja teknologiapuisto (Foundation FUNDECYT, Scientific and Technological Park of Extremadura). Hankkeeseen osallistuu Suomen ja Espanjan lisäksi kumppaneita Puolasta, Unkarista, Sloveniasta, Kreikasta sekä Italiasta. Projekti keskittyy teollisiin symbiooseihin eli teollisuudessa syntyvien jätteiden, energian ja sivuvirtojen hyödyntämiseen. Toisessa yrityksessä syntyvä jäte tai tuotannon sivuvirta voi olla toisen yrityksen raaka-ainetta ja päinvastoin. Näin kustannuseräksi koettu jäte tai tuotannon sivuvirta saattaa muuttua rahanarvoiseksi tuotannon tekijäksi toiselle yritykselle.

SYMBI-hankkeen kokonaisbudjetti on n. 1,6 miljoonaa euroa, josta HAMK:n ja Hämeen liiton osuus on yhteensä 303.000 euroa. Nyt saatu EU-rahoitus on merkittävä lisä maakunnan kärkihankkeiden rahoitukseen erityisesti Forssan seudulla, jossa kiertotalouden kehittämiseen panostetaan voimakkaasti. Interreg Europe -hankerahoitus tuo lisää kansainvälisyyttä Forssan seudulle antaen samalla mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia ja saada muualta Euroopasta uusia ajatuksia kiertotalouden kehittämiseen.

Interreg Europe –ohjelmassa on mahdollista tehdä yhteistyötä kaikkien EU-maiden sekä Norjan ja Sveitsin kanssa. Ohjelman EU-rahoitus on yhteensä 360 miljoonan euron ja se on suurin Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmista, joihin Suomi osallistuu. Ohjelman päätavoitteena on tehostaa kansallisten rakennerahasto-ohjelmien ja kehittämispolitiikkojen toimeenpanoa tarjoamalla mahdollisuuksia keskinäiseen oppimiseen ja ratkaisumallien jakamiseen Euroopan eri alueiden kesken.

Ohjelman ensimmäiselle hakukierrokselle jätettiin yhteensä 261 hanke-ehdotusta, joista rahoitettavaksi hyväksyttiin 64 projektia. Kaikki hyväksytyt projektit on hyväksytty ehdollisina eli saadakseen lopullisen rahoituspäätöksen hankkeiden on toimitettava tarvittavat selvitykset ohjelmasihteeristölle.

Lisätietoja:
kehittämisjohtaja Matti Lipsanen, Hämeen liitto puh. 050 5060697
tutkijayliopettaja Harri Mattila, HAMK, puh. 03 6462763