Häme-ohjelma 2018+ -luonnos on nähtävillä

Häme-ohjelma 2018+ on koko Kanta-Hämeen maakunnan tulevaisuuden tekemisen strateginen ohjelma. Se sisältää sekä maakuntasuunnitelman 2040 että maakuntaohjelman 2018–2021.

Maakuntasuunnitelman, eli pitkän tähtäimen strategiset painopisteet ovat kasvukäytävä ja saavutettavuus, monipuolinen asuminen ja hyvinvointi, biotalous ja luonnonvarojen kestävä käyttö, valmistavan teollisuuden mahdollisuudet sekä kansainvälistyminen ja vetovoima.

Maakuntaohjelman 2018–2021 kärjiksi esitetään seuraavia: Uudistuva ja muutosjoustava Kanta-Häme, Kasvukäytävistä elinvoimaa Kanta-Hämeeseen ja Hyvä arki Kanta-Hämeessä.

Häme-ohjelman 2018+ -luonnos on nähtävillä ja kommentoitavana 19.9. – 19.10.2017 välisen ajan Hämeen liitossa ja liiton verkkosivuilla. Ohjelma valmistellaan siten, että maakuntavaltuusto hyväksyy sen vuoden viimeisessä kokouksessaan.

Maakuntauudistus tuo muutoksia aluekehittämisjärjestelmään, joten Häme-ohjelman 2018+ rooli on keskeinen aluekehittämisen linjausten ja jatkuvuuden pohjana myös uusien maakuntien aloittaessa työnsä.

Häme-ohjelman 2018+ valmisteluun on maakuntavaltuuston ja –hallituksen lisäksi osallistunut laaja joukko Hämeen liiton sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita, mm. maakunnan yhteistyöryhmä, HämePro –kehittäjäverkosto, yritys- ja elinkeinoelämän edustajat, kunnat ja elinkeinoyhtiöt sekä ELY-keskukset. Valmisteluun on osallistettu myös kansalaisia kysymällä palautetta Häme-ohjelman teemoista.

Tutustu aineistoon: Häme-ohjelma 2018+

Lisätiedot: Osmo Väistö, kehittämisjohtaja, puh. 050 502 1132.