Hämeen liitto hakee uusia osaajia Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun

Tule tekemään Kanta-Hämeen maakuntaa!

Hämeen liitto hakee uusia osaajia Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun.

Oma Häme -valmisteluun haetaan

 • ICT-arkkitehtia
 • Sosiaalihuollon asiantuntijaa
 • Viestintäasiantuntijaa
 • Projektiassistenttia

Tehtävät ovat määräaikaisia 31.12.2018 saakka. Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät KVTESin mukaisesti. 

Hakemukset pyydetään toimittamaan osoitteella hameenliitto@hame.fi tai Hämeen liitto, Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 22.9.2017 klo 15.00.

Oma Häme valmistelee Kanta-Hämeen sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen ja maakuntahallinnon uudistusta. Tavoitteena on järjestää sote-palvelut nykyistä tehokkaammin ja laadukkaammin sekä yksinkertaistaa hallintoa vuoden 2020 alusta. Hämeen liitto toimii Oma Hämeen kotipesänä. www.omahame.fi

Hämeen liitto on Kanta-Hämeen 11 kunnan muodostama kuntayhtymä ja aktiivinen alueensa kehittäjä, jonka ydintehtäviä ovat edunvalvonta, maakuntakaavoitus ja aluekehittäminen. www.hameenliitto.fi

Tarkemmat tehtäväkuvaukset:

ICT-arkkitehti

Oma Hämeen ICT-arkkitehti vastaa maakunnan kokonaisarkkitehtuurista ja osallistuu ICT-kehittämisen suunnitteluun. ICT-arkkitehti on vastuullinen toimija digitalisaation edistämisessä Kanta-Hämeen maakunnassa sekä Oma Hämeen palveluprosessien ja kansallisten sote-tietojärjestelmien kehittämisessä.

ICT-arkkitehdilta edellytetään seuraavaa:

 • soveltuva korkeakoulututkinto
 • kokemusta kokonaisarkkitehtuurin mallintamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimialasta
 • kokonaisarkkitehtuurimenetelmien ymmärrystä
 • järjestelmäintegraatioihin, tietoliikenteeseen ja tietovarastointiin liittyvää osaamista.

Kokonaisarkkitehtuurin mallintaminen vaatii samanaikaisesti sekä kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia että tarkkuutta yksityiskohtien kanssa. Muita tehtävässä hyödyllisiä vahvuuksia ovat analyyttisyys, systemaattinen työskentelytapa ja looginen päättelykyky. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä sosiaalisia ja viestinnällisiä taitoja. Esimieskokemus lasketaan eduksi tehtävässä.

Lisätiedot: projektipäällikkö Johanna Tulander-Välkki, puh. 050 372 6199 tai Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja Ari-Pekka Paananen puh. 040 8307902

Sosiaalihuollon asiantuntija

Sosiaalihuollon asiantuntija vastaa Oma Häme -valmistelun sosiaalihuollon kehittämiseen liittyvistä tehtävistä, jotka koskevat muun muassa aikuissosiaalityötä, sosiaalipäivystystä ja vammaisten palveluja. Lisäksi sosiaalihuollon asiantuntija hoitaa muita hänelle osoitettuja yleisiä maakunnallisen sote-uudistuksen valmistelutehtäviä.

Sosiaalihuollon asiantuntijalta edellytetään seuraavaa:

 • soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
 • laaja sosiaalihuollon tuntemus
 • kokemusta sosiaalihuollon tehtävistä.

Esimieskokemus lasketaan eduksi tehtävässä.

Lisätiedot: muutosjohtaja Jukka Lindberg, puh. 040 595 0631 tai projektikoordinaattori Marjo Lindgren, puh. 046 922 6643

Viestintäasiantuntija

Viestintäasiantuntija vastaa Oma Häme -valmistelun viestinnän ja tiedotuksen kokonaisuuden strategisesta suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta sekä tulevan maakunnan viestinnän strategisesta suunnittelusta. Tärkeässä roolissa tehtävässä on eri viestintäkanavien monipuolinen hyödyntäminen ja sisällöntuotanto sekä tiedotuksen ajantasaisuudesta huolehtiminen. Tehtävä sisältää myös tapahtumien ja tilaisuuksien järjestelyihin osallistumista viestinnän näkökulmasta.

Viestintäasiantuntijalta edellytetään seuraavaa:

 • soveltuva korkeakoulututkinto
 • kokemusta viestinnän suunnittelun ja käytännön tehtävistä
 • WordPress-julkaisualustan hallintaa.

Viestintäasiantuntijalta odotamme erinomaisia kirjallisia ja suullisia viestintätaitoja, viestintävälineiden ja -kanavien laajaa tuntemusta, reagointi- ja organisointikykyä sekä yhteistyötaitoja ja kykyä ylläpitää tarvittavia verkostoja. Tehtävässä tarvitaan myös ymmärrystä viestinnän kokonaiskuvasta. Eduksi katsotaan taitto- ja kuvankäsittelyohjelmien hallinta sekä sote- ja maakuntauudistuksen tuntemus ja kokemus projektitiedottamisesta. Esimieskokemus lasketaan eduksi tehtävässä.

Lisätiedot: muutosjohtaja Jukka Lindberg puh. 040 595 0631 tai muutosjohtaja Matti Lipsanen, puh. 050 506 0697

Projektiassistentti

Projektiassistentti toimii maakunnan muutosjohdon ja Oma Häme -valmistelun tukena sekä huolehtii valmisteluun liittyvistä moninaisista käytännön tehtävistä, kuten kokousjärjestelyistä, yhteydenpidosta sidosryhmiin, erilaisten taustatietojen hankkimisesta ja muistioiden kirjoittamisesta.

Projektiassistentilta edellytetään seuraavaa:

 • tehtävään soveltuva korkeakoulututkintoa 
 • kokemusta hallinnon avustavista tehtävistä ja/tai projektityöskentelystä.

Edellytämme hakijoilta hyviä toimisto-ohjelmien käyttötaitoja, organisointikykyä, hyviä asiakaspalvelutaitoja, yhteistyökykyä, kykyä tarttua itsenäisesti vastaan tuleviin työtehtäviin ja yleistä reipasta työotetta.

Lisätiedot: muutosjohtaja Jukka Lindberg, puh. 040 595 0631 tai projektikoordinaattori Marjo Lindgren, puh. 046 922 6643

Ilmoitusta päivitetty 12.9.2017 klo 9.55: Lisätty maininta esimieskokemuksesta ICT-arkkitehti, Sosiaalihuollon asiantuntija ja Viestintäasiantuntija. Poistettu maininta esimieskokemuksesta Projektiassistentti.