Hämeen maakuntahallituksen päätökset 16.10.2017

Hämeen maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan 16.10.2017 muun muassa Itämeren alueen maakuntien yhteistyöverkoston hallituksen jäsenyyttä ja kuuli esityksen Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidonsuunnitelmasta.

Sari Rautio Itämeren alueen maakuntien verkoston hallitukseen

Maakuntahallitus päätti esittää Sari Rautiota Itämeren alueen maakuntien verkoston (BSSSC) hallituksen jäseneksi. Yhteistyöverkosto (Baltic Sea States Subregional Co-operation, BSSSC) on Hämeen liiton keskeisin kansainvälisen yhteistyön organisaatio.

BSSSC:n toiminnan painopisteitä ovat mm. kasvu ja työllisyys, liikenne, kestävä kehitys ja ilmastomuutos, koheesiopolitiikka sekä kulttuuri. BSSSC on erityisen tunnettu nuorisoverkostostaan, jossa Hämeen liiton edustajana on Jaakko Martin Hausjärveltä. 

”Nyt jos koskaan on aika laajempaan yhteistyöhön maamme rajojen sisällä mutta myös erityisesti Euroopan suuntaan. Pohjoisen Euroopan maiden vaikutusmahdollisuudet ovat isommat yhdessä. Itämeri yhdistää meitä pitkältä ajalta muun muassa kaupankäynnin, kulttuurin ja osaamisen näkökulmasta. BSSSC:n kautta meillä on mahdollisuus saada sekä henkistä pääomaa että euroja maakunnan kehittämiseen”, toteaa maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Sari Rautio.

Lisää tietoa BSSSC:n toiminnasta www.bsssc.com
Lisätiedot: Matti Lipsanen, muutosjohtaja, puh. 050 506 0697

Sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus

Maakuntahallitus toimii Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistuksen poliittisena seurantaryhmänä. Uudistuksen valmistelua käsitellään jokaisessa hallituksen kokouksessa. Maakuntahallitus keskusteli tänään muun muassa ylimaakunnallisista tehtävistä. 

Osa maakuntauudistuksen tehtävistä tullaan toteuttamaan ylimaakunnallisena yhteistyönä. Tällaisia voivat olla mm. liikenteeseen sekä ympäristöön liittyvät palvelut. Sote-palveluissa maakunnat ryhmittyvät yliopistosairaaloiden ympärille muodostuviin yhteistyöalueisiin, jonka Kanta-Hämeen kanssa muodostavat Pirkanmaa ja Etelä-Pohjanmaa. Maakuntauudistuksen tehtävistä kootaan maakunnalliset kokonaisuudet aina, kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Ylimaakunnallisissa tehtävissä tarkastellaan ensi sijassa mahdollisuutta hyödyntää yhteistyöalueen kokonaisuutta. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään joustavasti ja ketterästi eri suuntiin.

Lisätiedot: Matti Lipsanen, muutosjohtaja, puh. 050 506 0697

Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma

Maakuntahallitus kuuli esityksen Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2018–2021 ja kävi keskustelun Kanta-Hämeen tienpidon ongelmakysymyksistä. Hallitus antoi Hämeen liitolle linjauksia tienpitosuunnitelmasta annettavaa lausuntoa varten. Suunnitelma on luettavissa osoitteessa www.tienpidonsuunnitelma.fi

Hämeen liitto antaa suunnitelmasta lausunnon myöhemmin.

Lisätiedot: Heikki Pusa, suunnittelujohtaja, Hämeen liitto, puh. 0500 483 642