Hämeen maakuntahallituksen päätökset 18.9.2017

Hämeen maakuntahallitus kokoontui ensimmäiseen varsinaiseen kokoukseensa maanantaina 18.9.2017. Maakuntahallitus päätti muun muassa asettaa Häme-ohjelman 2018+ nähtäville, käsitteli Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040:ä, lausui Hämeenlinnan kantakaupungin yleiskaavasta, myönsi rahoitusta Elinvoimaa Hämeeseen –hankkeelle ja asetti maakunnan yhteistyöryhmän. 

Häme-ohjelma 2018+ päätettiin asettaa nähtäville

Maakuntahallitus päätti asettaa Häme-ohjelman 2018+ -luonnoksen nähtäville ja kommentoitavaksi Hämeen liiton jäsenkuntiin, liiton virastoon ja verkkosivuille. Häme-ohjelma 2018+ on nähtävillä 19.9. – 19.10.2017 välisen ajan. Ohjelma valmistellaan siten, että maakuntavaltuusto hyväksyy sen vuoden viimeisessä kokouksessaan.

Häme-ohjelma 2018+ on koko Kanta-Hämeen maakunnan tulevaisuuden tekemisen strateginen ohjelma. Se sisältää sekä maakuntasuunnitelman 2040 että maakuntaohjelman 2018–2021.

Maakuntasuunnitelman, eli pitkän tähtäimen strategiset painopisteet ovat kasvukäytävä ja saavutettavuus, monipuolinen asuminen ja hyvinvointi, biotalous ja luonnonvarojen kestävä käyttö, valmistavan teollisuuden mahdollisuudet sekä kansainvälistyminen ja vetovoima. Maakuntaohjelman 2018–2021 kärjiksi esitetään seuraavia: Uudistuva ja muutosjoustava Kanta-Häme, Kasvukäytävistä elinvoimaa Kanta-Hämeeseen ja Hyvä arki Kanta-Hämeessä.

Valmisteluun on maakuntavaltuuston ja –hallituksen lisäksi osallistunut laaja joukko Hämeen liiton sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita.

Tutustu aineistoon: Häme-ohjelma 2018+

Lisätiedot: Osmo Väistö, kehittämisjohtaja, puh. 050 502 1132

Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040:n palautteet käsiteltiin

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntakaava 2040:n valmisteluaineistosta ja kaavaluonnoksesta annettavat palautteet.

Maakuntakaava 2040:n valmisteluaineisto ja kaavaluonnos olivat lausunnoilla ja
nähtävillä 6.2.–31.3.2017. Nähtävillä olon aikana järjestettiin kolme seutukohtaista
esittelytilaisuutta. Aineisto on ollut nähtävillä myös liiton virastossa ja useissa Hämeen liiton yhteistyötahojen tilaisuuksissa.

Kaavaluonnoksesta saatiin 34 lausuntoa ja 43 mielipidettä. Palaute jakautui melko tasaisesti eri maankäyttömuodoille.

Lisätiedot: Heikki Pusa, suunnittelujohtaja, puh. 0500 483 642

Hämeenlinnan kantakaupungin yleiskaavaehdotus

Maakuntahallitus lausui Hämeenlinnan kaupungin kantakaupungin yleiskaavaehdotuksesta.

Toteutuessaan yleiskaava muun muassa vahvistaa kaupungin keskusta-aluetta ja suuntaa yhdyskuntarakennetta etelä-pohjoissuuntaisesti. Hämeen liitto totesi lausunnossaan, että muun muassa liikenteeseen liittyvissä kysymyksissä ja alueiden profiloinnissa kuntien yhteistyö on tärkeää.

Hämeen liitto puoltaa yleiskaavan käsittelyä kaavaehdotuksen pohjalta.

Yleiskaavaehdotuksen aineisto karttoineen on luettavissa Hämeenlinnan kaupungin
verkkosivulla, osoitteessa: Hämeenlinnan kantakaupungin yleiskaavaehdotuksen aineisto

Lisätiedot: Heikki Pusa, suunnittelujohtaja, puh. 0500 483 642

Elinvoimaa Hämeeseen –hanke sai rahoitusta

Maakuntahallitus myönsi Elinvoimaa Hämeeseen –hankkeelle maakunnan kehittämisrahaa 115 500 euroa. Hanke toteutetaan 1.9.2017 – 31.8.2018 välisenä aikana.

Hankkeen päätavoitteena on uudenlaisen, pysyvän työtavan rakentaminen, jossa kuntien ja maakunnan voimat yhdistetään alueen elinvoimakehityksen jatkuvaksi vahvistamiseksi tulevaisuudessa.

Lisätiedot: Jouko Ylipaavalniemi, yhteysjohtaja, puh. 050 327 2837

Maakunnan uusi yhteistyöryhmä asetettiin

Maakuntahallitus asetti Kanta-Hämeelle uuden maakunnan yhteistyöryhmän ja nimesi ryhmälle puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Yhteistyöryhmä asetettiin maakuntavaltuuston toimikaudeksi, eli maakuntauudistuksen toimeenpanoon saakka. Katso maakunnan yhteistyöryhmän jäsenet ja puheenjohtajat.

Maakunnan yhteistyöryhmä toimii alueen kehittämiseen vaikuttavien suunnitelmien ja sopimusten sekä kansallisten ja Euroopan unionin osarahoittaminen ohjelmien toimeenpanon yhteensovittamisessa. Yhteistyöryhmän asettamisesta ja kokoonpanosta säädetään alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa (ALKE-laki, 24 §)

Lisätiedot: Osmo Väistö, kehittämisjohtaja, puh. 050 502 1132

Kokousasiakirjat

Seuraavat maakuntahallituksen kokoukset ovat 16.10. ja 6.11.2017.
Seuraava maakuntavaltuuston kokous on 27.11.2017.