Hämeen maakuntahallituksen päätökset 23.1.2017

Hämeen maakuntahallitus käsitteli vuoden ensimmäisessä kokouksessaan muun muassa sote- ja maakuntauudistusta, maakuntakaava 2040 nähtäville asettamista sekä maakuntaohjelman 2018–2021 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.

Kanta-Hämeen Maakuntakaava 2040 asetetaan nähtäville

Maakuntahallitus hyväksyi Maakuntakaava 2040 -luonnoksen asettamisen nähtäville.

Maakuntakaava on nähtävillä yleisölle 6.2.–3.3.2017 välisen ajan Hämeen liiton virastossa, jäsenkunnissa ja nettisivuilla. Hämeen liitto pyytää kaavan valmisteluaineistosta lausunnot niiltä viranomaisilta ja tahoilta, joiden suunnitelmiin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lausuntoaikaa on 31.3.2017 saakka.

Kaavan nähtävilläoloaikana järjestetään myös seudulliset esittelytilaisuudet Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Forssassa.

Maakuntakaava 2040 aineistot ja esittelytilaisuuksien aikataulut löytyvät Hämeen liiton nettisivuilta.

Lisätietoja suunnittelujohtaja Heikki Pusa, p. 0500 483 642.

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman 2018 - 2021 osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville

Maakuntahallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) asettamisen nähtäville Hämeen liiton virastoon ja nettisivuille 24.1.–22.2.2017 väliseksi ajaksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on osa maakuntaohjelman valmistelua. Suunnitelman on tarkoitus antaa tietoa työn vaiheista ja aikataulusta sekä vaikutusmahdollisuuksista. OAS:ssa kuvataan Kanta-Hämeen maakuntaohjelman 2018 - 2021 laatimisen osallistumis- ja arviointimenettelyt sekä ohjelman vaikutusten arviointiprosessi. Asiakirja toimii samalla maakuntaohjelmatyön työsuunnitelmana ja sitä täydennetään prosessin aikana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma löytyy Hämeen liiton nettisivuilta. Sivuille on myös avattu asukaskysely Kanta-Hämeen tulevaisuuden näkymistä asukkaiden näkökulmasta.

Maakuntaohjelma on määräaikainen asiakirja, joka tehdään alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain mukaan. Maakuntaohjelma kuuluu SOVA-lainsäädännön piiriin (laki suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista200/2005).

Lisätietoja: vs. kehittämisjohtaja Osmo Väistö, puh. 050 502 1132

Uuden maakunnan valmisteluun asetetaan väliaikainen hallinto kesällä 2017

Maakuntahallitus päätti käynnistää neuvottelut väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamiseksi Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistukselle.

Uudet maakunnat perustetaan suunnitellun aikataulun mukaan 1.7.2017. Ennen ensimmäisiä maakuntavaaleja ja uuden maakuntavaltuuston ja –hallituksen nimeämistä tammikuussa 2018 päätökset maakunnan puolesta tehdään väliaikaisessa hallinnossa. Maakuntien perustaminen ja väliaikaishallinnon asettaminen tapahtuu sote- ja maakuntauudistuksen voimaanpanolain nojalla.

Maakunnan liitto johtaa sopimusneuvotteluja, joissa maakunnan liitto, Kanta-Hämeen kunnat, sairaanhoitopiiri, erityishuoltopiiri, pelastuslaitos, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä työ- ja elinkeinotoimisto sopivat väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta. Jäsenet valitaan näiden organisaatioiden viranhaltijoista ja maakuntahallitus asettaa väliaikaishallinnon sovitun mukaisesti. Kokoonpanoon valitut henkilöt pysyvät virkasuhteissa työnantajaorganisaatioihinsa. Väliaikaishallinto voi palkata maakunnan palvelukseen henkilöstöä valmistelutehtäviin. Väliaikaishallinnon rahoitus tulee pääosin valtiolta.

Uudistuksen toteuttamista varten on maakuntaan lisäksi mahdollista perustaa poliittinen seurantaryhmä.

Lisätietoja uudistuksen valmistelusta www.omahame.fi ja www.alueuudistus.fi

Lisätietoja: muutosjohtaja Matti Lipsanen, puh. 050 5060 697

Kokousasiakirjat

Seuraavat maakuntahallituksen kokoukset ovat 13.2. ja 6.3.2017.
Seuraavat maakuntavaltuuston kokoukset ovat 29.5. ja 31.8.2017.