Hämeen maakuntahallituksen päätökset 8.5.2017

Hämeen maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan 8.5.2017 muun muassa uuden maakuntaohjelman valmistelutyön ajankohtaisia asioita ja keskusteli Hämeen kesäyliopiston tulevaisuudesta uudessa maakunnassa.

Uusi maakuntaohjelma laaditaan laaja-alaisessa yhteistyössä

Häme-ohjelma nimeä kantavan maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman 2018–2021 valmistelutyö on jatkunut kevään ajan.

Maakuntaohjelma laaditaan yhteistyössä Hämeen liiton, kuntien ja valtion aluehallintoviranomaisten sekä alueiden kehittämisen kannalta merkittävien yhteisöjen, järjestöjen ja muiden vastaavien tahojen kanssa.

Maakuntaohjelman tavoitteet

Häme-ohjelma muodostuu maakuntasuunnitelmasta 2040, joka linjaa maakunnan kehittämisen tavoitteet pitkällä aikavälillä sekä maakuntaohjelmasta 2018-2021, jossa puolestaan linjataan lähiajan kehittämisen strategiset valinnat.

Valmistelua tehdään aiemmin hyväksyttyyn strategiaan pohjaten, mutta strategiaosaa uudessa Häme-ohjelmassa päivitetään ennakointitietoon ja uusiin megatrendeihin perustuen.

– Häme-ohjelma on kokonaisuus, johon sisältyy analyysi alueen kehittämistarpeista, pitkän aikavälin strategisista tavoitteista sekä valinnat ja keinot, joilla saadaan elinvoimaa Kanta-Hämeeseen. Maakuntaohjelma myös sovittaa yhteen kansallisen ja EU-politiikan tavoitteita, sanoo valmistelutyötä luotsaava vs. kehittämisjohtaja Osmo Väistö Hämeen liitosta.

Tässä vaiheessa valmistelua maakuntaohjelman strategiset valinnat, eli toimintalinjat, ovat uudistumisella kasvua, elinvoimaa maakunnan verkostoitumisesta ja hyvinvointia arkeen. Näissä kaikissa toimintalinjoissa on mukana kansainvälistymisen, digitalisaation, kehitysalustojen ja kasvuympäristöjen, kestävän kasvun ja älykkään erikoistumisen teemat.

Lisätietoja: vs. kehittämisjohtaja Osmo Väistö, p. 050 502 1132

Hämeen kesäyliopiston ylläpitämislupaa selvitetään

Valmisteilla olevan maakuntalain perusteella näyttää siltä, ettei tulevalla maakuntahallinnolla ole lakisääteistä oikeutta ylläpitää tai järjestää vapaan sivistystyön koulutusta. Tästä johtuen Hämeen kesäyliopiston ylläpitämismuodon ja kesäyliopistotoiminnan rahoituksen järjestämiseen on jatkossa varauduttava jollakin nykyisestä poikkeavalla tavalla.

Lainsäädäntö ei vielä ole valmis, mutta muutokseen on valmistauduttava ajoissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää kesäkuun 2018 loppuun mennessä kesäyliopistolta ylläpitämislupa-anomusta, jonka perusteella ministeriö tekee vuoden 2019 valtionosuuspäätökset ja myöntää luvan.

Hämeen kesäyliopiston johtokunta on käsitellyt kokouksessaan 22.3.2017 erityisesti kahta järjestämisvaihtoehtoa. Toisena keskustelussa on ollut mahdollisuus toimia itsenäisenä, yksityisenä Hämeen korkeakouluyhdistyksenä ja toisena mahdollisuutena toimia Hämeen ammattikorkeakoulun alaisuudessa. Molemmissa vaihtoehdoissa on alustavasti todettu olevan sekä mahdollisuuksia että riskejä. Ylläpitäjämallia koskeva selvitystyö tehdään siten, että se valmistuu vuoden 2018 alussa. Maakuntahallituksen kokouksen ohjeistuksen mukaan selvitystyötä tulee tehdä kaikille vaihtoehdoille avoimena.

Hämeen kesäyliopisto on maakunnalle tärkeä koulutuksen tarjoaja

Hämeen kesäyliopiston ydintehtävänä on järjestää avointa korkeakouluopetusta. Lisäksi kesäyliopisto järjestää työelämässä tarvittavia taitoja ja osaamista kehittävää sekä muuta vapaan sivistystyön koulutusta.

– Hämeen kesäyliopisto on kuudenneksi suurin kesäyliopisto Suomessa. Vuosittain opiskelijat opiskelevat n. 4800 avoimen yliopiston opintopistettä. Tämä tarkoittaa 80 päätoimisen yliopisto-opiskelijan opintoja lukuvuodessa. Tämän lisäksi kesäyliopiston ammatti- ja yleissivistävään koulutukseen on vuonna 2017 osallistunut n. 3000 opiskelijaa, Hämeen kesäyliopiston rehtori Tarja Hovila kertoo.

Koulutuksiin voi osallistua elämän eri vaiheissa, ilman pohjakoulutus-, ikä- tai muita vaatimuksia ja ilman erillisiä hakumenettelyjä. Koulutuksissa painottuvat yhteiskunnalliset aineet, luonnontieteet, liiketalouden ja hallinnon ala, humanistinen ja kasvatusala, kulttuuriala, sosiaali- ja terveysala sekä matkailu- ja talousala.

Lisätietoja: rehtori Tarja Hovila, p. 040 556 7513

Kokousasiakirjat

Seuraavat maakuntahallituksen kokoukset ovat 12.6. ja 18.92017.
Seuraavat maakuntavaltuuston kokoukset ovat 29.5. ja 31.8.2017.