Kanta-Hämeen uusi maakuntakaava nähtäville

Kanta-Hämeen maakuntakaava on valmistunut luonnosvaiheeseen. Kaavan valmisteluaineisto ja kaavaluonnos ovat yleisesti nähtävillä 6.2.–3.3.2017. Nähtävillä olon aikana kansalaiset ja eri tahot voivat esittää kaavasta mielipiteensä.

Maakuntakaava 2040 on kokonaismaakuntakaava, joka korvaa kaikki aiemmat maakuntakaavat: vuonna 2006 vahvistetun kokonaismaakuntakaavan sekä 1. vaihemaakuntakaavan (2015) ja 2. vaihemaakuntakaavan (2016).

Vahvat seutukunnat ja monipuolisen asumisen mahdollisuudet

Kanta-Hämeen alue- ja yhdyskuntarakennetta kehitetään tasapainoisesti taajama-asutuksen ja maaseutuasutuksen alueina ja vyöhykkeinä. Keskeisenä korostetaan asumisen laatua ja monipuolisia asumisen mahdollisuuksia tiiviistä kaupunkiasumisesta väljään maaseutuasutukseen.

Asumisen sijoituksessa korostetaan joukkoliikennettä tukevia, yhdyskuntataloudellisesti, ympäristönsuojelullisesti ja kulttuurisesti kestäviä ratkaisua. Maakunnan aluerakennetta kehitetään tukeutuen kolmeen seutukuntaan, joilla jokaisella on omat vahvuutensa: Hämeenlinnan, Forssan ja Riihimäen seutukuntiin sekä niitä yhdistäviin kehitys- ja kasvukäytäviin eli Suomen kasvukäytävään Helsinki-Hämeenlinna-Tampere –välillä ja Helsinki-Forssa-Pori –liikennekäytävään.

Maakuntakaava mahdollistaa ja tukee kasvua

Maakuntakaava on Hämeen liiton suunnittelujohtaja Heikki Pusan mukaan mitoitettu siten, että se mahdollistaa hyvin Kanta-Hämeen väestön ennustetun kasvun pitkällä ajanjaksolla, eli yhteensä noin 16 000 asukkaan lisäyksen vuoteen 2040 mennessä. Maakunnassa olisi tällöin noin 192 000 asukasta.

- Kaava tukee elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja kestävän palvelurakenteen kehittymistä ja luo edellytykset seudullisesti ja maakunnallisesti tärkeiden elinkeinoalueiden toteutumiselle ja niiden toiminnalliselle vahvistumiselle, Pusa korostaa.

Vahva kytkentä elinkeinoihin

Seudullisia hyvin saavutettavia elinkeinoalueita varaudutaan laajentamaan Hämeenlinnan, Forssan ja Riihimäen kaupunkiseuduilla.

Maakuntakaavassa on vahva panostus raideliikenteeseen. Raideyhteyksien, logistiikka-alueiden ja keskeisen päätieverkon vahvistamiselle ja toimivuuden parantamiselle luodaan edellytyksiä. Pääradan välityskyvyn parantamiseksi varaudutaan lisäraiteisiin. Forssan kaupunkiseudun tulevaisuuden raideyhteydet osoitetaan kaavassa.

- Tärkeää on, että liikennejärjestelmä ja liikennepalvelut tukevat ihmisten arkiliikkumista, elinkeinoalueiden saavutettavuutta ja kuljetusten sujuvuutta sekä liikenneturvallisuutta. Tähän kaava pyrkii luomaan edellytyksiä, Pusa toteaa.

Mikä on maakuntakaava?
Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa. Maakuntakaavassa ratkaistaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät alueiden käyttöön liittyvät kysymykset.  Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta. Viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa maakuntakaava huomioon ja pyrkiä edistämään kaavan toteuttamista.

Kaavaa esitellään kolmessa tilaisuudessa:
14.2. klo 14-18 Hämeenlinna, Wetterhoffin auditorio, Wetterhoffinkatu 2
15.2. klo 14-18 Riihimäki, Hyria koulutus Oy:n auditorio, Sakonkatu 1
22.2. klo 14-18 Forssa, Forssan kaupungin valtuustosali, Turuntie 18
Tilaisuudet ovat avoimia kaikille. TERVETULOA!

Lisätiedot: www.hameenliitto.fi/kuulutukset

Lisätietoja: Hämeen liitto, suunnittelujohtaja Heikki Pusa, heikki.pusa(a)hame.fi, p. 0500 483 642 www.hameenliitto.fi/maakuntakaava2040