Läntisten maakuntien raideliikennettä nopeutettava

Läntisen Suomen kuusi maakuntaa valmistelivat vajaa vuosi sitten yhteisen raideliikenteen kehittämisesityksen ”Päärata Plussan”, jonka maakuntien edustajat esittelivät liikenneministeri Anne Bernerille. Esitys sisältää nopeiden raideyhteyksien kehittämisen osana työssäkäyntialueiden laajentamista, talouskasvun edistämistä ja ilmastonmuutoksen hillitsemistä.

”Päärata Plus” sisältää konkreettiset tavoitteet ja aikataulutuksen pääradan eli Suomi-radan ja sen jatko- ja liityntäyhteyksien suunnittelulle ja investoinneille. Matka Porista, Vaasasta Seinäjoen kautta ja Jyväskylästä Tampereelle tulee voida tehdä tunnissa samoin kuin matka Tampereelta Helsinkiin. Toimivat raideliikenneyhteydet Hämeenlinnasta tulee samalla turvata.

Esitettyjen tavoitteiden edistämiselle on nyt oikea aika. Euroopan komissio julkisti kesäkuussa esityksensä TEN-T -ydinverkkokäytävien pohjoisesta laajentamisesta. Suomen ensi vuoden talousarvioesitykseen on kirjattu pääradan kehittäminen ja junaliikenteen nopeuttaminen. Suunnittelun aloittamiseen on tässä vaiheessa esitetty yhden miljoonan euron määräraha. Tiedossa on myös, että liikennevirasto tekee ensi vuonna tarveselvityksen Seinäjoki-Tampere -raideliikenneyhteydestä.

Edellä olevaan perustuen läntiset maakunnat esittävät seuraavaa:

Maan hallitukselle,

  • että Suomi-radan suunnittelun aloittamista aikaistetaan osoittamalla siihen määräraha jo tämän syksyn lisätalousarviossa,
  • että yleis- ja ratasuunnittelun kokonaisrahoitus vahvistetaan ensi vuoden talousarviossa,
  • että yleis- ja ratasuunnittelu aloitetaan Tampere-Riihimäki -yhteysvälistä.
  • Parlamentaariselle valtakunnalliselle liikennejärjestelmän valmistelua ohjaavalle työryhmälle,
  • että Suomi-radan ja sitä tukevan runkoverkon osalta toteutetaan ydinverkon edellyttämät investoinnit vuoteen 2030 mennessä,
  • että vuoteen 2050 mennessä toteutetaan kattavan verkon edellyttämät investoinnit.

Eduskuntavaalien jälkeisen hallitusohjelman valmistelijoille,

  • että Suomi-radan ja sen jatko- ja liityntäraideyhteyksien kehittäminen toimenpiteineen tulee kirjata hallitusohjelmaan 2019-2023.

Lisätietoja antavat maakuntajohtajat Anna-Mari Ahonen, Esa Halme, Antti Saartenoja, Kaj Suomela, Asko Aro-Heinilä ja Tapani Mattila.

HÄMEEN LIITTO
PIRKANMAAN LIITTO
ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO
POHJANMAAN LIITTO
SATAKUNTALIITTO
KESKI-SUOMEN LIITTO