TAITEEN TIELLÄ – seminaari avaa näkökulmia taiteilijuuteen

Jos taidetta ajatellaan tienä, kaikki taiteilijat tarvitsevat edetäkseen kanssakulkijoiden seuraa ja tukea. Toisinaan taiteen tielle voi tulla esteitä, joiden ylittäminen omin voimin on vaikeaa. Seminaarissa esitellään erilaisia reittejä taiteen kentälle ja pohditaan, miten taiteen tie voisi olla kaikille avoin ja esteetön.
Seminaarissa taiteilijat, taidetoimijat, sekä sosiaali- ja kehitysvamma-alan vaikuttajat käyvät vuoropuhelua kuvataiteilijana toimimisesta. Päivän aikana rakennetaan yhteistä ymmärrystä yhdenvertaisesta taidekentästä.
"Taidekenttä on usein puolustamassa yhdenvertaisuutta ja pitää sen toteutumista itsestäänselvyytenä. On vaikea myöntää, että lähemmin tarkasteltuna taidekenttä itsessään onkin ulossulkeva ja luokitteleva."
toteaa seminaaria organisoiva TAIKEn Hämeen alueen kuvataiteen läänintaiteilija Elisa Lientola.

Mikä tekee ammattitaiteilijan? -paneelikeskustelussa taiteilijuutta pohtivat muun muassa Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Minna Sirnö ja Suomen Taiteilijaseuran puheenjohtaja Markus Renvall.
Seminaarin iltapäivässä kuullaan lyhyitä puheenvuoroja Näkökulmia taiteilijana toimimiseen -keskustelutilaisuudessa. Taiteilijoiden lisäksi esimerkiksi ARTag Galleryn taiteellinen johtaja Veikko Halmetoja ja Kehitysvammaliiton toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen tuovat esiin erilaisia näkökulmia taiteilijoiden monista reiteistä taiteen tiellä.
Seminaaripäivän aikana kaikilla osallistujilla on mahdollista osal¬listua taiteelliseen työskentelyyn toteuttamalla yhdessä Taiteilijan polku -teoksen.

Kokemusten ja ajatusten jakaminen ja toisten taiteentekijöiden kohtaaminen on tärkeää, kun tavoitteena on yhdenvertainen taidekenttä.
Seminaarin tavoitteena on luoda aitoa vuoropuhelua erityistaidetoiminnan alan ja muun taidemaailman välillä.

Seminaari on suunnattu taiteilijoille ja taidetoi¬mijoille, sekä
sosiaali- ja kehitysvamma-alan vaikuttajille. Seminaari toteutetaan yhteistyössä Taiteen edistämiskes¬kuksen, Kaarisillan Taide- ja Toimintakeskuksen sekä Kettukin kanssa Kaarisilta Biennalen avajaispäivänä. Järjestäjillä on yhteinen halu edistää ja kehittää erityistä tukea tarvitsevien taiteen tekijöiden asemaa ja edellytyksiä taiteen tekemiseen.

Lisätiedot: Johanna Immeli, info@kaarisilta.fi puh. 044 533 6398 Elisa Lientola, elisa.lientola@taike.fi, puh. 0505936452 Päivi Lilja, paivi.lilja@kettuki.fi, puh. 0440405107

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto joka toimii Opetus- ja kulttuuriministeriön tulosohjauksessa. Taiken tehtävänä on edistää taidetta kansainvälisesti ja kansallisesti.
www.taike.fi

Vuonna 1986 perustettu Kaarisilta ry ylläpitää erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden Taide- ja Toimintakeskusta Lahden Villähteellä.
Kaarisilta toteuttaa kulttuuripainotteista ohjattua päiväaikaista toimintaa, erityisopetuksena kuvataide- ja musiikkialan ammatillisiin perustutkintoihin johtavaa koulutusta sekä ammatillisiin perusopintoihin valmentavaa koulutusta. Art Kaarisilta -galleria toimii Helsingissä Sanomatalossa. Lisäksi Kaarisilta järjestää monipuolisesti kulttuuri- ja taidetapahtumia.
www.kaarisilta.fi

Vuonna 2002 perustettu Kettuki ry (Ent. Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry) toimii erityistaidetoiminnan kentän edunvalvojana ja erityistaidetoiminnan alan valtakunnallisena asiantuntijaverkostona.
Kettuki edustaa kaikkia erityistä tukea tarvitsevia taiteen tekijöitä Suomessa. Osallisuus taiteessa ja kulttuurissa on jokaisen oikeus.
Kettukin päämääränä on yhdenvertainen taide.
www.kettuki.fi