Uutisiamme

Kanta-Hämeen maakunnan Kuntapäivä 23.10.2014: tiedote ja esitykset

Kuntapäivä kuvasti muutoksen aikaa

Hämeen liiton yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa järjestämä Kanta-Hämeen maakunnan kuntapäivä kokosi kuntapäättäjät pohtimaan ajankohtaisia aiheita Hämeenlinnan Raatihuoneelle. Tilaisuudessa puheenaiheiksi nousivat erityisesti sote-järjestämislain uudistus sekä valtionosuuksien leikkaukset.

Kanta-Hämeen kuntajohtajat opintomatkalla Kööpenhaminassa 1.-3.10.2014

Kanta-Hämeen maakunnan kuntajohtajien opintomatka järjestettiin Kööpenhaminaan 2.-3. lokakuuta 2014.

Tanskassa on toteutettu vuonna 2007 erittäin merkittävä kunta- ja palvelurakenteen uudistus, jonka vaikutuksia on nyt mahdollista arvioida. Matkan aikana tutustuttiin Tanskan paikallis- ja aluehallintoon sekä julkisten palveluiden järjestämiseen ja rahoittamiseen.

Kanta-Hämeen kansanedustajat tekivät seitsemän yhteistä, erityisesti Kanta-Hämettä koskevaa talousarvioaloitetta

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä valtion talousarvioksi vuodelle 2015.

Talousarvioesitys sisältää Kanta-Hämeen kannalta myönteisiä määrärahaesityksiä mm. pääradan kehittämiseen liittyen, mutta myös monia puutteita. Valtiontalouden kireän tilanteen tiedostaen Hämeen vaalipiirin kansanedustajien talousarvioaloitteet kohdistuvat tiettyihin valikoituihin hankkeisiin.
Talousarvio-aloitteiden hankkeilla on myös laajempaa alueellista vaikutusta.

Kanta-Hämeen maakuntahallituksen päätökset 15.9.2014

Maakuntahallitus kokoontui tänään maanantaina 15.9.2014. Uudenmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Rita Piirainen esitteli maakuntahallitukselle Uudenmaan ELY-keskuksen tiepidon ja liikenteen suunnitelmaa vuosille 2015–2018 sekä ajankohtaisia liikenneasioita. Maakuntahallitus käsitteli muun muassa Hämeen liiton strategialuonnosta ja valmisteilla olevaa toimintasuunnitelmaa ja talousarviota.

Maankäyttö- ja rakennuslakiin kaavailluilla muutoksilla mahdollisuus nopeuttaa kaavojen voimaantuloa

Hämeen liitto pyytää esityksiä Häme-päiväksi 2015

Hämeen liitto pyytää tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäjiä tekemään esityksiä vuoden 2015 Häme-päiväksi.

Häme-päiväksi nimetylle tapahtumalle myönnetään 3 000 euron kerta-avustus, jolla toivotaan kehitettävän tapahtumaa ja lisättävän sen tunnettavuutta.

Häme-päivän valintaa valmistelee työryhmä, johon kuuluvat maakuntahallituksen jäsenet Eeva Nurmi, Maija Auvinen ja Esa Silvennoinen sekä Hämeen liiton johdon assistentti Jaana Laakso.

Valittavalta Häme-päivältä edellytetään vähintään seuraavia kriteerejä:

Sivut