Uutisiamme

Kanta-Hämeen kuntajohtajat ja maakuntahallitus työstivät Hämeen liiton strategiaa

Maakuntahallitus ja Kanta-Hämeen kuntajohtajat kokoontuivat 16.6.2014 työstämään Verkatehtaalle Hämeen kesäyliopiston tiloihin Hämeen liiton strategiaa. Kuntajohtajien ja maakuntahallituksen yhteisen osion jälkeen maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan muun muassa metropolihallinnon järjestämislakia ja aluehallinnonvirastojen hallinnollisten toimintojen kokoamista.

Riihimäen kaupungin ei tulisi olla osa metropolihallintoa

Etelä- ja Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelmien seurantakomiteat kokoontuivat Hämeenlinnassa

EU:n alueellinen kilpailukyky ja työllisyys –tavoitteen Etelä- ja Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelmien 2007-2013 seurantakomiteat pitivät yhteiskokouksen Hämeenlinnan Verkatehtaalla 20.-21.5. Kokouksessa käsiteltiin ohjelman toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista molemmilla suuralueilla ja hyväksyttiin mm. ohjelmien vuosiraportit.

Maakunnan kehittämisrahan ideahaku

Hämeen liitto avaa maakunnan kehittämisrahan ideahaun, jossa haetaan Häme-ohjelmaa toteuttavia, erityisesti valmistavan teollisuuden ja muun yritystoiminnan vahvistamiseen tähtääviä hankkeita.

Ideahakumenettelyllä kohdennetaan maakunnan kehittämisrahaa siemenrahoituksen tavoin hankkeisiin, joiden toteuttamisen kautta syntyy joko laajempia uusia kehittämiskokonaisuuksia tai uutta toimintatapaa maakunnan kilpailukyvyn parantamiseksi.

Kanta-Hämeen maakuntahallituksen päätökset 5.5.2014

Kanta-Hämeen edunvalvonnan kärkiasiat 2014+

Maakuntahallitus käsitteli Kanta-Hämeen edunvalvonnan kärkiasioita, joita maakuntavaltuusto käsittelee kokouksessaan 26.5.2014. Kanta-Hämeen kärkiasioita on valmisteltu ja käsitelty valmisteluvaiheessa yhteisesti, jotta niitä voidaan ajaa otettavaksi huomioon erityisesti tulevaa hallitusohjelmaa ja liikennepoliittista selontekoa laadittaessa. Kärkiasioihin onkin pyritty valitsemaan tärkeimmät sellaiset maakunnan kehittymisen avainkysymykset, jotka edellyttävät erityisesti valtion toimijoiden myötävaikutusta.

Sivut