Uutisiamme

Häme-ohjelma on valmis toteutukseen - katso video!

Miltä Kanta-Hämeen tulevaisuus näyttää? Mitkä ovat maakunnan vahvuudet?

Tästä keskustellaan Häme-ohjelman videossa. Hämeen maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntaohjelman maanantaina 25.11.13.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Johannes Koskinen, maakuntavaltuuston puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen, maakuntajohtaja Timo Reina ja kehittämisjohtaja Matti Lipsanen keskustelevat Häme-ohjelman sisällöstä.

Katso video:

Kanta-Hämeen maakuntavaltuuston 25.11.2013 tiedote

Maakuntavaltuuston kokouksessa 25.11. puhunut maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen totesi, että

HHT-akseli on Hämeen ykkösasia!

Ministeri Koskinen korosti, että HHT-akselin kehittyminen on avain Hämeen tulevaisuuden kehittämisessä. Akseli on koko valtakunnan valtimo. HHT ei ole pelkästään liikenneverkon kehittämistä vaan sen varaan rakentuvaa taloudellista toimintaa. Moottoritie ja parempi rautatieverkko antaa mahdollisuudet moniin asioihin. Kaiken suunnittelun tulee pohjautua tämän akselin varaan.

Hämeen liitto pyytää esityksiä Häme-päiväksi 2014

Hämeen liitto pyytää tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäjiä tekemään esityksiä vuoden 2014 Häme-päiväksi.

Häme-päiväksi nimetylle tapahtumalle myönnetään 3 000 euron
kerta-avustus, jolla toivotaan kehitettävän tapahtumaa ja lisättävän sen tunnettavuutta.

Häme-päivän valintaa valmistelee työryhmä, johon kuuluvat maakuntahallituksen jäsenet Eeva Nurmi, Maija Auvinen ja Esa Silvennoinen sekä Hämeen liiton johdon assistentti Jaana Laakso.

Valittavalta Häme-päivältä edellytetään vähintään seuraavia
kriteerejä:

Hämeen maakuntahallituksen tiedote 11.11.2013

Häme-ohjelma

Maakuntahallitus päätti esittää Häme-ohjelman luonnosta maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi. Maakuntavaltuusto käsittelee Häme-ohjelman kokouksessaan 25.11.2013.

Häme-ohjelma sisältää maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman.
Kanta-Hämeen kehittämisen kärjet ja valinnat ovat Häme-ohjelman keskustelu- ja valmisteluprosessin kuluessa tiivistyneet viiteen toimintalinjaan:

Hämeen liitto pyytää ehdotuksia kulttuuritunnustuspalkinnon saajasta!

Mikä on kulttuuritunnustuspalkinto?

Kulttuuritunnustuspalkinto on Hämeen liiton vuosittain myöntämä palkinto kulttuurin saralla ansioituneelle maakunnassamme asuvalle ja / tai työskentelevälle henkilölle tai ryhmälle.

Palkinnon avulla halutaan nostaa esiin erityisen innovatiivisesti toteutettua kulttuuritoimintaa tai töitä.
Perusteena voi olla joko Kanta-Hämeen maakunnassa tehty mainittava kulttuuriteko tai maakunnan kulttuurin hyväksi tehty työ.

Häme-ohjelman luonnos tulee nähtäville

Kärkiä ovat muun muassa kasvukäytävät, hyvinvointi, biotalous ja kansainvälistyminen.

Timo Reina (vas.), Sanni Grahn-Laasonen, Johannes Koskinen ja Matti Lipsanen (oik.) ovat tyytyväisiä Häme-ohjelman luonnokseen.

 

Kanta-Hämeen maakuntahallitus asettaa Häme-ohjelman luonnoksen nähtäville. Maakuntahallitus päätti maanantaina 16.9.13 luonnoksen nähtävillä oloajaksi 23.9.–25.10.13.

Sivut