Uutisiamme

Hämeen liiton tiedotuslehti uudistui - se on nyt Tahto

- Mietimme perusteellisesti, mikä olisi Hämeen liiton uudistuneelle lehdelle sopiva nimi? Sen pitäisi kuvata liiton olemassaolon ja toiminnan ydintä. Samalla sen pitäisi heijastaa sitä, mistä maakunnan ja sen eri osien menestys viime kädessä kumpuaa. Sillä pitäisi olla yhteys kehittämistoimintaan yleensä sekä yksittäisiin hankkeisiin, tekoihin ja ihmisiin niiden takana.

Ministeri Virkkunen vieraili Hämeen maakuntavaltuuston kokouksessa

Hämeen uusi maakuntavaltuusto kokoontui ensimmäistä kertaa maanantaina 27.5.2013 Ammattiopisto Tavastian tiloissa.
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen tapasi maakuntavaltuuston ennen kokousta ja kertoi tulevista kuntakentän muutoksista.

Kuntaliitoksia vauhdittavan kuntarakennelain on tarkoitus tulla voimaan heinäkuun alusta. Virkkusen mukaan laki tulee velvoittamaan lähestulkoon kaikki Suomen kunnat tekemään kuntaliitosselvityksen vuoden sisällä.

Häme-ohjelman valmistelu on alkanut

 

Nuorisovaltuustojen edustajat pohtivat Hämeen tulevaisuutta
Häme-ohjelman valmistelu sai uusia osallistujia, kun Hämeen nuorisovaltuustojen edustajat pohtivat maakunnan tulevaisuutta työpajassa tiistaina 14.5.2013.

– Kansainvälistymiseen tarvitaan lisää eripituisia vaihto-oppilasohjelmia, ideoivat Juuso Mälkönen, Lauri Hämäläinen ja Joni Kuisti.

Kantahämäläisten liikkumistottumukset syynissä – kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan Jopo

Kanta-Hämeessä toteutetaan toukokuun puolivälissä kolme seudullista liikkumistutkimusta. Tutkimuksilla kartoitetaan asukkaiden liikkumistottumuksia sekä mielipiteitä liikenneolosuhteiden kehittämistarpeista. Tutkimukset toteuttaa Hämeen liitto yhteistyössä Liikenneviraston, Uudenmaan ELY-keskuksen ja kuntien kanssa.

Postikyselynä toteutettavilla liikkumistutkimuksilla selvitetään satunnaisesti valittujen asukkaiden yhden arkipäivän (16.5.) aikana tekemiä matkoja sekä heidän mielipiteitään liikenneolosuhteista eri kulkutavoilla liikuttaessa.

Vaalipiirin kansanedustajat vierailivat Miekkalinnassa 29.4.2013

Miekkalinnassa kansanedustajat tutustuivat uuden poliisitalon toimintoihin ja Miekkalinnan hyödyntämispotentiaaliin järjestettäessä poliisin toimintoja valtakunnallliseasti uudelleen. Vaalipiirin kansanedustajia oli allekirjoittamassa kannanottoa poliisin automaattisen liikenteenvalvonnen tukitoimintojen sijoittamisesta uuden poliisitalon, Miekkalinnan, vapaaksi jääneisiin tiloihin.
(Alla kannanotto ja siinä mukana olevat kansanedustajat)

Kanta-Hämeen maakunnan kuntapäivä Jokioisten Tietotalolla 2.4.2013

- Seudullista ja maakunnallista keskustelua tarvitaan juuri nyt. Nyt voidaan vaikuttaa niin oman seudun kuin koko valtakunnan kehittämiseen, totesi maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Johannes Koskinen avatessaan Hämeen liiton ja Kuntaliiton maakuntapäivän Jokioisilla 2.4.2013.

Jokioisten kunnanjohtaja Jarmo Määtän näkemys kuntauudistuksesta ei ole kovinkaan ruusuinen.

Helsinki-Hämeenlinna-Tampere –kasvukäytävän yhteistyö vahvistuu

Hämeen maakuntahallitus päätti kokouksessaan 11.3.2013 osaltaan myöntää maakunnan kehittämisrahoituksen HHT-kasvukäytävän kehittäminen –hankkeelle. Valmisteluhanke toteutetaan Hämeen liiton, Pirkanmaan liiton ja Uudenmaan liiton yhteistyönä. Sen kokonaisbudjetti on 60.000 euroa. Hankkeen projektijohtajana toimii 1.4.-31.8.2013 Anna-Mari Ahonen.

Hämeen maakuntahallitus tiedottaa 11.3.2013

Tänään 11.3. kokoontunut maakuntahallitus käsitteli mm. seuraavia asioita:

Fredrikan kesätapahtuma on vuoden 2013 Häme-päivä

Maakuntahallitus valitsi vuoden 2013 Häme-päiväksi Wetterhoff-säätiön järjestämän Fredrikan kesätapahtuman.

Häme-päivän tulee olla maakunnallisesti merkittävä, matkailullisesti vetovoimainen, pitkäjänteisesti kehitettävä ja suurella yleisöllä tulee olla mahdollisuus osallistua tapahtumaan.

Hämeen liitto myöntää Häme-päiväksi valittavalle tapahtumalle 3.000 euron suuruisen tuen.

Sivut