Uutisiamme

Baltic Sea States Subregionala Co-operation = BSSSC

BSSSC on Itämeren valtioiden alueet yhteen tuova yhteistyöfoorumi, joka ei ole varsinainen järjestö jäsenmaksuineen, vaan alueiden väliseen yhteistyöhön perustuva verkosto. Se on perustettu Stavangerissa 1993.

Sen tavoitteena on Itämeren ja sen valuma-alueen ympäristön hyvä tila sekä alueen elinvoima ja hyvinvointi.

BSSSC:n hallitus koostuu alueiden johtavista politiikoista ja virkamiehistä Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta, Saksasta ja Venäjältä.

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava

Hämeen liiton maakuntavaltuusto päätti maakuntakaavan uudistamisen toisen vaiheen käynnistämisestä 28.11.2011. 2. vaihemaakuntakaava laaditaan Hämeen liiton alueelle Kanta-Hämeen maakuntaan. Vaihemaakuntakaava käsittelee liikenteen ja luonnonvarojen aihealueita. Kaavassa keskitytään erityisesti tuulivoimaloiden alueisiin ja soiden maankäyttöön. Kaava sisältää myös eräitä liikenteen aluevarausten tarkistuksia. Kaavalla kumotaan myös osia voimassa olevista maakuntakaavoista.

Etelä-Suomen EAKR -toimenpideohjelman 2007-2013 avoin haku Kanta-Hämeessa

Hämeen liiton seuraavaan ja samalla kuluvan ohjelmakauden viimeiseen hakemuskäsittelyyn otetaan 8.2.2013 mennessä saapuneet EAKR-projektihakemukset.

Haun painopisteenä on Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman toimintalinja 3, Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen.

Lisäksi toimintalinjalle 2, Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen, toivotaan Lump Sum eli kertakorvausmallin mukaisia hankkeita.

Kanta-Hämeen maakunnallisen terveydenhuoltoselvityksen väliseminaari pidettiin 7.1.2013

Kanta-Hämeessä on käynnistetty elokuussa 2012 hanke, jossa pyritään linjaamaan tehokkaasti toimiva terveyspalvelujen malli maakunnan kattavana järjestelmänä. Hankkeenrahoittajina ja toteuttajina ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja Hämeen liitto. Kaikki maakunnan 11 kuntaa osallistuvat hankkeeseen ohjausryhmän kautta.

Etelä-Suomen maakunnat tyytyväisiä maakuntaohjelman aseman vahvistumisesta

Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen maakuntahallitusten puheenjohtajat olivat 11.12. koolla Helsingissä.

Päijät-Hämeen, Hämeen ja Uudenmaan luottamusjohto on tyytyväinen työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistukseen maakuntaohjelmista. Ohjeistuksen myötä maakuntaohjelmien merkitys ja velvoittavuus valtion aluehallinnon ohjauksessa vahvistuu.

Lue lisää: http://www.uudenmaanliitto.fi/index.phtml?s=38&4904_m=8944

Sivut