Uutisiamme

Liikennejärjestelmäsuunnitelman seminaari 21.2.2013

Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen käynnistyi vuoden 2012 syksyllä. Suunnitelmassa tarkastellaan koko maakunnan liikennejärjestelmäkokonaisuutta. Liikennejärjestelmätyö kytkeytyy alueen maankäytön, asumisen, palvelujen ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten vahvistamiseen  sekä valtakunnan tason liikennejärjestelmän kehittämiseen. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmän kehittämisen haasteita ja tavoitteita käsiteltiin laajasti kuntien, Hämeen liiton, liikenneviranomaisten ja eri yhteistyötahojen seminaarissa Hämeenlinnassa 21.2.2013.  Seminaarin aineisto .

Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 valmistelun kuuleminen

Ilmoitus Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin kuulemismenettelystä

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee yhdessä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa EU-osarahoitteisen Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmaa 2014-2020. Valmistelu perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston antamaan yleisasetusehdotukseen (COM(2011)615) sekä asetusesityksiin Euroopan aluekehitysrahastosta (COM(2011)614) ja Euroopan sosiaalirahastosta (COM(2011)607). 

Baltic Sea States Subregionala Co-operation = BSSSC

BSSSC on Itämeren valtioiden alueet yhteen tuova yhteistyöfoorumi, joka ei ole varsinainen järjestö jäsenmaksuineen, vaan alueiden väliseen yhteistyöhön perustuva verkosto. Se on perustettu Stavangerissa 1993.

Sen tavoitteena on Itämeren ja sen valuma-alueen ympäristön hyvä tila sekä alueen elinvoima ja hyvinvointi.

BSSSC:n hallitus koostuu alueiden johtavista politiikoista ja virkamiehistä Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta, Saksasta ja Venäjältä.

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava

Hämeen liiton maakuntavaltuusto päätti maakuntakaavan uudistamisen toisen vaiheen käynnistämisestä 28.11.2011. 2. vaihemaakuntakaava laaditaan Hämeen liiton alueelle Kanta-Hämeen maakuntaan. Vaihemaakuntakaava käsittelee liikenteen ja luonnonvarojen aihealueita. Kaavassa keskitytään erityisesti tuulivoimaloiden alueisiin ja soiden maankäyttöön. Kaava sisältää myös eräitä liikenteen aluevarausten tarkistuksia. Kaavalla kumotaan myös osia voimassa olevista maakuntakaavoista.

Etelä-Suomen EAKR -toimenpideohjelman 2007-2013 avoin haku Kanta-Hämeessa

Hämeen liiton seuraavaan ja samalla kuluvan ohjelmakauden viimeiseen hakemuskäsittelyyn otetaan 8.2.2013 mennessä saapuneet EAKR-projektihakemukset.

Haun painopisteenä on Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman toimintalinja 3, Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen.

Lisäksi toimintalinjalle 2, Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen, toivotaan Lump Sum eli kertakorvausmallin mukaisia hankkeita.

Kanta-Hämeen maakunnallisen terveydenhuoltoselvityksen väliseminaari pidettiin 7.1.2013

Kanta-Hämeessä on käynnistetty elokuussa 2012 hanke, jossa pyritään linjaamaan tehokkaasti toimiva terveyspalvelujen malli maakunnan kattavana järjestelmänä. Hankkeenrahoittajina ja toteuttajina ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja Hämeen liitto. Kaikki maakunnan 11 kuntaa osallistuvat hankkeeseen ohjausryhmän kautta.

Sivut