Uutisiamme

Hämeen maakuntahallituksen päätökset 6.3.2017

Hämeen maakuntahallitus kävi kokouksessaan 6.3.2017 läpi muun muassa Hämeen liiton päivitettyä viestintästrategiaa, valitsi vuoden 2017 Häme-päivän, lausui Riihimäen kaupungin yleiskaavasta ja nimesi Hämeen liiton edustajan neuvotteluihin väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta. Lisäksi maakuntahallitus päätti Hämeen liiton liittymisestä ITS Finlandin jäseneksi.

Sulasolin laulu- ja soittojuhla on vuoden 2017 Häme-päivä

Kanta-Hämeen uusi maakuntakaava nähtäville

Kanta-Hämeen maakuntakaava on valmistunut luonnosvaiheeseen. Kaavan valmisteluaineisto ja kaavaluonnos ovat yleisesti nähtävillä 6.2.–3.3.2017. Nähtävillä olon aikana kansalaiset ja eri tahot voivat esittää kaavasta mielipiteensä.

Maakuntakaava 2040 on kokonaismaakuntakaava, joka korvaa kaikki aiemmat maakuntakaavat: vuonna 2006 vahvistetun kokonaismaakuntakaavan sekä 1. vaihemaakuntakaavan (2015) ja 2. vaihemaakuntakaavan (2016).

Kuulutus: Kanta-Hämeen maakuntaohjelman 2018–2021 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 24.1. – 22.2.2017

HL/278/04.00.01.00/2016
HL/25/09.02.00/2017

Hämeen liiton maakuntahallitus asettaa Kanta-Hämeen maakuntaohjelman 2018–2021 osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) julkisesti nähtäville 24.1.–22.2.2017 väliseksi ajaksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa Kanta-Hämeen maakuntaohjelman 2018–2021 valmistelutapaa ja antaa maakuntaohjelmasta kiinnostuneille tietoa työn vaiheista ja aikataulusta sekä vaikutusmahdollisuuksista.

Hämeen liitto pyytää esityksiä Häme-päiväksi 2017

Hämeen liitto pyytää tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäjiä tekemään esityksiä vuoden 2017 Häme-päiväksi.

Häme-päiväksi nimetylle tapahtumalle myönnetään 3 000 euron kerta-avustus, jolla toivotaan kehitettävän tapahtumaa ja lisättävän sen tunnettavuutta. Häme-päivän valintaa valmistelee työryhmä, johon kuuluvat maakuntahallituksen jäsenet Eeva Nurmi, Maija Auvinen ja Esa Silvennoinen sekä Hämeen liiton johdon assistentti Jaana Laakso.

Sivut