Uutisiamme

Häme-ohjelman valmistelu etenee

Häme-ohjelman valmistelu etenee suunnitellusti, ja maakuntavaltuusto hyväksyy ohjelman marraskuun kokouksessa.

Häme-ohjelma –nimeä kantava maakunnan suunnittelu käsittää maakuntasuunnitelman 2040 ja maakuntaohjelman 2018–2021. Maakuntasuunnitelmassa linjataan maakunnan kehittämisen tavoitteita pitkällä aikavälillä ja maakuntaohjelma keskittyy lähiajan kehittämisen strategisiin valintoihin. Maakunnan kehittämisen visiona on, että ihmiset haluavat ja voivat tehdä työtä, asua ja viihtyä Hämeessä.

Hämeessä juhlitaan innokkaasti satavuotiasta Suomea

Kanta-Hämeessä satavuotiasta Suomea juhlitaan yli 300 hankkeen voimin. Olemme valtakunnallisesti jo kolmanneksi innokkaimpia juhlijoita. Kiitos hämäläiset!

Katso tapahtumia kuntien omilta verkkosivuilta, Hämeen liiton Suomi100-sivulta ja Facebookista.

Hulahula Suomi 23.6. klo 22

Enää neljä päivää aikaa! Tanssitaan Suomi maailman kartalle juhannusaattoiltana #Yhdessä!

Maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu

Valtakunnan politiikan tapahtumista huolimatta sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu. Muutosjohtaja Pauli Harjun viesti muutosjohtajien verkoston kokouksessa oli selkeä: ”Hallituksen esitysten käsittely eduskunnassa jatkuu normaalisti – hallituksen vaihtumisesta huolimatta”. Samoin virkamiesvalmistelu jatkuu, sekä ministeriöissä että maakunnissa.

Eduskunnassa etenee myös lisätalousarvio, jonka mittaluokka on merkittävä, ja joka mahdollistaisi valtion kautta tulevan rahoituksen käytön sote- ja maakunta uudistuksen valmisteluun 1.7. alkaen.

Hämeen yhteistyöryhmän päätökset 5.6.2017

Hämeen yhteistyöryhmä kokoontui 5.6.2017 käsittelemään Kanta-Hämeessä vuonna 2017 rahoitettavia Kestävää kasvua ja työtä 2014 ̶ 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman hankkeita. Kokous oli Hämeen yhteistyöryhmän toimintakauden viimeinen. Uusi yhteistyöryhmä aloittaa syksyllä 2017.

Yhteistyöryhmän puoltamat kahdeksan hanketta käyttävät yhteensä 1 530 000 euroa EU- ja valtion rahoitusta. Hämeen liitolta rahoitettavaksi haetut EAKR-hankkeet yhteensä n. 900 000 euroa:

Hämeen liitto etsii nuorisoedustajaa Itämeren alueen maakuntien nuorisoverkostoon

Oletko 16-22vuotias innostunut, kansainvälisistä ja yhteiskunnallisista asioista kiinnostunut nuori, jolla on sujuva englanninkielen taito? Omaat reippaan otteen, avoimen mielen ja olet hämäläinen?

Vastasitko kyllä? Olet etsimämme henkilö!

Tarjolla on huikea mahdollisuus päästä mukaan kansainväliseen toimintaan, kun Hämeen liitto etsii yhtä nuorta Kanta-Hämeen maakunnan edustajaksi mukaan Itämeren alueen maakuntien nuorisoverkostoon.

SYMBI-projektissa vaihdetaan alueellisia kokemuksia

Kansainvälisen SYMBI-projektin partnerit vaihtavat kokemuksia alueellisten viranomaisten välisestä toiminnasta hankkeeseen osallistuvien alueiden ja keskeisten sidosryhmien välillä. Kaikki partnerit ovat järjestäneet sidosryhmätapaamisia paikallisella tasolla. Näissä tapaamisissa ovat olleet läsnä alueiden keskeiset sidosryhmät.

SYMBIn toinen uutiskirje on ilmestynyt

Uutiskirjeestä löytyy tietoa projektista, sen rahoituksesta, teollisista symbiooseista ja tapahtumista. Lue tästä SYMBI-uutiskirje.

TAITEEN TIELLÄ – seminaari avaa näkökulmia taiteilijuuteen

Jos taidetta ajatellaan tienä, kaikki taiteilijat tarvitsevat edetäkseen kanssakulkijoiden seuraa ja tukea. Toisinaan taiteen tielle voi tulla esteitä, joiden ylittäminen omin voimin on vaikeaa. Seminaarissa esitellään erilaisia reittejä taiteen kentälle ja pohditaan, miten taiteen tie voisi olla kaikille avoin ja esteetön.
Seminaarissa taiteilijat, taidetoimijat, sekä sosiaali- ja kehitysvamma-alan vaikuttajat käyvät vuoropuhelua kuvataiteilijana toimimisesta. Päivän aikana rakennetaan yhteistä ymmärrystä yhdenvertaisesta taidekentästä.

Sivut