Uutisiamme

Hämeen maakuntajohtajan virkaan haastatelluista viisi lähetetään soveltuvuusarviointiin

Hämeen liiton maakuntajohtajan virkaan haastatelluista viidestä hakijasta kaikki viisi lähetetään soveltuvuusarvointiin.

Hakijat ovat arkkitehti Anna-Mari Ahonen Hämeenlinnasta, hallintotieteiden maisteri Karoliina Frank Hämeenlinnasta, eversti Pekka Järvi Hattulasta, diplomi-insinööri Matti Lipsanen Akaasta ja valtiotieteiden maisteri MA Antton Rönnholm Helsingistä.

Hämeen maakuntahallitus käsittelee asiaa 18.8.2016.

Hämeen maakuntavaltuusto valitsee uuden maakuntajohtajan 1.9.2016. Virka täytetään määräajaksi 31.12.2018.

Hämeen maakuntajohtajan virkaan haastatellaan viisi hakijaa

Hämeen liiton maakuntajohtajan virkaan haki 11 henkilöä, joista valintaa valmisteleva työryhmä kutsuu haastatteluun viisi hakijaa.

Haastateltavat hakijat ovat arkkitehti Anna-Mari Ahonen Hämeenlinnasta, hallintotieteiden maisteri Karoliina Frank Hämeenlinnasta, eversti Pekka Järvi Hattulasta, diplomi-insinööri Matti Lipsanen Akaasta ja valtiotieteiden maisteri MA Antton Rönnholm Helsingistä.

Hämeen maakuntavaltuusto valitsee uuden maakuntajohtajan 1.9.2016. Virka täytetään määräajaksi 31.12.2018 saakka.

Maakuntauudistuksen käytännön valmistelu liikkeelle Kanta-Hämeessä

Hämeen liiton kokoama maakuntauudistuksen valmisteluryhmä kokoontui ensimmäisen kerran tänään tiistaina 21.6.2016. Valmisteluryhmä koostuu niiden organisaatioiden ja henkilöstön edustajista, joiden tehtäviä on siirtymässä maakunnalle. Käytännössä muutos tarkoittaa työnantajavaihdosta suurelle määrälle henkilöstöä Kanta-Hämeessä.

Kuulutus: Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen ja voimaantulo

Ympäristöministeriö on 24.5.2016 antamallaan päätöksellä DNr:o YM4/5222/2015 vahvistanut Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan. Kaava täydentää voimassa olevia maakuntakaavoja. Vahvistettu 2. vaihemaakuntakaava sisältää kaksi tuulivoi-maloiden aluetta ja 9 turvetuotannon aluevarausta. Lisäksi kaavassa on eräitä tarkis-tuksia liikenteen ja maa-ainesten oton sekä rakentamisen alueisiin.

Haemme Hämeen liittoon MAAKUNTAJOHTAJAA

Hämeen liitto on Kanta-Hämeen 11 kunnan muodostama kuntayhtymä ja aktiivinen alueensa kehittäjä, jonka ydintehtäviä ovat edunvalvonta, maakuntakaavoitus ja alue-kehittäminen. Hämeen liitto toimii sote- ja maakuntauudistusta valmistelevan Oma Häme –hankkeen kotipesänä. Osana Hämeen liittoa toimii myös Hämeen kesäyliopisto.

Nykyisen maakuntajohtajan siirtyessä Suomen Kuntaliiton palvelukseen, hakee Hämeen liitto

MAAKUNTAJOHTAJAA

Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa seitsemää hanketta rahoitettavaksi

Hämeen yhteistyöryhmä kokoontui maanantaina 6.6.2016 käsittelemään Kanta-Hämeessä vuonna 2016 rahoitettavia Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman hankkeita.

Yhteistyöryhmä puoltaa seitsemää hanketta ja ne käyttävät yhteensä 1 909 927 miljoonaa euroa EU- ja valtion rahoitusta. Hankkeet toteuttavat Häme-ohjelman kärkiä ja Hämeen yhteistyöryhmän määrittelemiä painopisteitä.

Hämeen liitto rahoittaa hankkeita Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Hämeen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Yhteistyöryhmän lausunto sitoo rahoittajia.

Sivut