Uutisiamme

Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa seitsemää hanketta rahoitettavaksi

Hämeen yhteistyöryhmä kokoontui maanantaina 6.6.2016 käsittelemään Kanta-Hämeessä vuonna 2016 rahoitettavia Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman hankkeita.

Yhteistyöryhmä puoltaa seitsemää hanketta ja ne käyttävät yhteensä 1 909 927 miljoonaa euroa EU- ja valtion rahoitusta. Hankkeet toteuttavat Häme-ohjelman kärkiä ja Hämeen yhteistyöryhmän määrittelemiä painopisteitä.

Hämeen liitto rahoittaa hankkeita Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Hämeen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Yhteistyöryhmän lausunto sitoo rahoittajia.

Hämeen maakuntavaltuuston päätökset 30.5.2016

Hämeen maakuntavaltuusto käsitteli kokouksessaan maanantaina 30.5.2016 muun muassa maakuntajohtajan eroanomusta, hyväksyi Hämeen liiton tilinpäätöksen sekä talousarvion muuttamisen. Lisäksi kokouksessa käytiin läpi sote- ja maakuntauudistuksen tilannetta Kanta-Hämeessä.

Hämeen maakuntavaltuuston kokous pidettiin Riihimäen varuskunnan Upseerikerholla.  Maakuntavaltuuston toivotti tervetulleeksi Riihimäen varuskunnan Upseerikerhon insinöörikapteeni Marko Saarela sekä Riihimäen kaupunginjohtaja Seppo Keskiruokanen.

VIDEO: Tahto-lehti ilmestyy 30.5. painettuna ja verkossa!

Hämeen liitto julkaisee Tahto-tiedotuslehden kaksi kertaa vuodessa. Kevään 2016 Tahto-lehden teemana on vetovoima. Aiheesta haastateltiin muun muassa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosta, kehitysjohtaja Janne Antikaista ja päätoimittaja Jussi Lähdettä.

Lisäksi Tahto käsittelee matkailua, kasvukäytävää, sote-uudistusta ja monia muita mielenkiintoisia aiheita. Yhteensä 36 sivua täyttä asiaa Kanta-Hämeestä.

Sekä painettu että sähköinen versio Tahto-lehdestä ilmestyvät 30.5.2016. www.hameenliitto.fi/tahto

Kuntaliitto tiedottaa: Timo Reina valittiin Kuntaliiton varatoimitusjohtajaksi

KUNTALIITTO TIEDOTTAA 25.5.2016
Vapaa julkaistavaksi heti

Hämeen maakuntajohtaja Timo Reina, 41, on valittu Suomen Kuntaliiton varatoimitusjohtajaksi. Liiton hallitus teki valinnan yksimielisesti keskiviikkona 25.5.

Reina aloittaa tehtävässä mahdollisimman pian kesälomien jälkeen. Hän tulee Kevan toimitusjohtajaksi valitun Timo Kietäväisen paikalle.

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava sai vahvistuksen

Ympäristöministeriö on tänään tiistaina 24.5.2016 vahvistanut Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan. Kaikki vaihemaakuntakaavan aluevaraukset vahvistettiin maakuntavaltuuston 1.6.2015 hyväksymispäätöksen mukaisesti.

Kaavassa käsitellään erityisesti luonnonvaroja, kuten tuulivoima-alueiden sijoittumista ja turvetuotannon aluevarauksia. Kaavaan sisältyy lisäksi eräitä tarkistuksia maa-ainesten ottoalueisiin. Liikenteen aluevarauksista kaavassa on yhteystarpeena mukana mm. Riihimäen kaupungin läntinen kehätieyhteys.

AIKO-rahoituksen ideahaku on käynnissä!

Hämeen liitto on avannut ideahaun, jolla haetaan Kanta-Hämeen varautumissuunnitelman mukaisia hankeideoita rahoitettavaksi AIKO-rahoituksella (alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha).

Rahoitettavat hankkeet voivat olla pienimuotoisia kokeilu-/pilotointihankkeita tai pienehköjä kehittämis- ja valmisteluhankkeita, jotka tähtäävät esimerkiksi kansainvälisen hankkeen valmisteluun tai muiden kansallisten rahoitusvälineiden hyödyntämiseen.

Haku on käynnissä 15.6.2016 saakka.

Luonnonläheisyys ja sijainti ovat Kanta-Hämeen keskeiset vetonaulat – Kanta-Hämeen Muuttoliikeselvitys

Hämeen liiton teettämä Kanta-Hämeen Muuttoliikeselvitys on nyt julkaistu verkossa.

Kanta-Häme on houkutteleva ja turvallinen asuinpaikka, jonka vetovoima perustuu muun muassa luonnonläheisyyteen ja hyvään sijaintiin. Alueen vetovoiman hiipuminen viime vuosina johtuu esimerkiksi työpaikkojen vähentymisestä ja metropolisaation kutistumisesta.

Hämeen maakuntahallituksen päätökset 9.5.2016

Hämeen maakuntahallitus päätti maanantaina 9.5.2016 kokouksessaan muun muassa käynnistää maakuntauudistuksen valmistelun Kanta-Hämeessä ja avata alueellisen Suomi100 aluetuen haun. Maakuntahallitus käsitteli myös junavuorojen vähentämistä, liikennekaarta, kaupan palveluverkkoselvitystä ja antoi lausunnon Pirkanmaan maakuntakaavasta. Lisäksi hallitus päätti käynnistää kansainvälisen SYMBI-hankkeen ja keskusteli Hämeen liiton historiikin teosta.

Sivut