Uutisiamme

Yhteistyö tuo ideoita ja rahoitusmahdollisuuksia

Roger Ryberg ja Anke Spoorendonk korostivat keskusteluyhteyden tärkeyttä.

 

Kansainvälinen Itämeren alueen maakuntien verkosto kokoontui Hämeenlinnan vuosikonferenssiin.

Uusia ideoita, hyväksi havaittuja ratkaisumalleja ja kiinnostavia kumppaneita.

Muun muassa tätä tarjosi Itämeren alueen maakuntien verkoston 24:s vuosikonferenssi, joka järjestettiin Hämeenlinnassa 14.–16.9.2016. Verkatehtaalle kokoontui torstaina reilut 150 edustajaa Suomesta, Norjasta, Puolasta, Saksasta, Tanskasta, Belgiasta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Ruotsista ja Venäjältä.

Hämeen maakuntavaltuusto valitsi yksimielisesti Anna-Mari Ahosen maakuntajohtajaksi

Hämeen maakuntavaltuusto valitsi 1.9.2016 Suomen kasvukäytävän projektijohtajan, arkkitehti Anna-Mari Ahosen yksimielisesti Hämeen uudeksi maakuntajohtajaksi.

Ahonen aloittaa maakuntajohtajan virassa lokakuun alusta alkaen. Maakuntajohtajan virka täytetään määräajaksi 31.12.2018 saakka.

Hämeen maakuntavaltuuston puheenjohtaja Marjo Kotioja-Partanen on iloinen täydellisen yksimielisestä valinnasta. Tämä on maakunnan yhteinen tahtotila ja korostaa maakunnan yhtenäisyyttä.

Asukaslähtöisyys synnyttää vetovoimaa

Tahto-palkinnon sai junayhteyksien puolesta adressin kerännyt Matti Palosuo Hämeenlinnasta.

 

Tahto-palkinnon sai junayhteyksien puolesta adressin kerännyt Matti Palosuo Hämeenlinnasta. Hämeen liiton Tahto-seminaarissa keskusteltiin menestystekijöistä johtamisen, yrittämisen ja asumisen näkökulmista.

Hämeenlinnalainen Matti Palosuo keräsi yli 3000 nimen adressin junien pysähtymiseksi Hämeenlinnassa. Palosuo palkittiin aktiivisuudesta Hämeen liiton Tahto-palkinnolla.

– Matti Palosuon teko on oivallinen osoitus yksittäisen, aktiivisen kansalaisen toiminnan mahdollisuuksista, palkintoraati totesi.

Hämeen maakuntahallituksen päätökset 18.8.2016

Hämeen maakuntahallitus käsitteli 18.8.2016 kokouksessaan erityisesti uuden maakuntajohtajan valintaa sekä muun muassa syyskuussa Hämeenlinnassa järjestettävää Itämeren alueen maakuntien verkoston konferenssia.

Anna-Mari Ahosta esitetään Hämeen maakuntajohtajaksi

Hämeen maakuntahallitus esittää yksimielisesti Suomen kasvukäytävän projektijohtajaa, arkkitehti Anna-Mari Ahosta Hämeenlinnasta uudeksi maakuntajohtajaksi. Maakuntavaltuusto valitsee uuden maakuntajohtajan 1.9.2016 ylimääräisessä kokouksessaan.

Hämeen maakuntajohtajan virkaan haastatelluista viisi lähetetään soveltuvuusarviointiin

Hämeen liiton maakuntajohtajan virkaan haastatelluista viidestä hakijasta kaikki viisi lähetetään soveltuvuusarvointiin.

Hakijat ovat arkkitehti Anna-Mari Ahonen Hämeenlinnasta, hallintotieteiden maisteri Karoliina Frank Hämeenlinnasta, eversti Pekka Järvi Hattulasta, diplomi-insinööri Matti Lipsanen Akaasta ja valtiotieteiden maisteri MA Antton Rönnholm Helsingistä.

Hämeen maakuntahallitus käsittelee asiaa 18.8.2016.

Hämeen maakuntavaltuusto valitsee uuden maakuntajohtajan 1.9.2016. Virka täytetään määräajaksi 31.12.2018.

Hämeen maakuntajohtajan virkaan haastatellaan viisi hakijaa

Hämeen liiton maakuntajohtajan virkaan haki 11 henkilöä, joista valintaa valmisteleva työryhmä kutsuu haastatteluun viisi hakijaa.

Haastateltavat hakijat ovat arkkitehti Anna-Mari Ahonen Hämeenlinnasta, hallintotieteiden maisteri Karoliina Frank Hämeenlinnasta, eversti Pekka Järvi Hattulasta, diplomi-insinööri Matti Lipsanen Akaasta ja valtiotieteiden maisteri MA Antton Rönnholm Helsingistä.

Hämeen maakuntavaltuusto valitsee uuden maakuntajohtajan 1.9.2016. Virka täytetään määräajaksi 31.12.2018 saakka.

Maakuntauudistuksen käytännön valmistelu liikkeelle Kanta-Hämeessä

Hämeen liiton kokoama maakuntauudistuksen valmisteluryhmä kokoontui ensimmäisen kerran tänään tiistaina 21.6.2016. Valmisteluryhmä koostuu niiden organisaatioiden ja henkilöstön edustajista, joiden tehtäviä on siirtymässä maakunnalle. Käytännössä muutos tarkoittaa työnantajavaihdosta suurelle määrälle henkilöstöä Kanta-Hämeessä.

Kuulutus: Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen ja voimaantulo

Ympäristöministeriö on 24.5.2016 antamallaan päätöksellä DNr:o YM4/5222/2015 vahvistanut Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan. Kaava täydentää voimassa olevia maakuntakaavoja. Vahvistettu 2. vaihemaakuntakaava sisältää kaksi tuulivoi-maloiden aluetta ja 9 turvetuotannon aluevarausta. Lisäksi kaavassa on eräitä tarkis-tuksia liikenteen ja maa-ainesten oton sekä rakentamisen alueisiin.

Sivut