Uutisiamme

Hämeen liitto hakee kahta PROJEKTISUUNNITTELIJAA

Oma Häme valmistelee Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja maakuntahallinnon uudistusta. Tavoitteena on järjestää sote-palvelut nykyistä tehokkaammin ja laadukkaammin sekä yksinkertaistaa julkista aluehallintoa vuoden 2019 alusta.

Hämeen liitto toimii Oma Hämeen kotipesänä. Hämeen liitto on Kanta-Hämeen 11 kunnan muodostama kuntayhtymä ja aktiivinen alueensa kehittäjä, jonka ydintehtäviä ovat edunvalvonta, maakuntakaavoitus ja aluekehittäminen.

Hämeen liitto hakee maakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmisteluun kahta

Hämeen maakuntahallituksen päätökset 6.3.2017

Hämeen maakuntahallitus kävi kokouksessaan 6.3.2017 läpi muun muassa Hämeen liiton päivitettyä viestintästrategiaa, valitsi vuoden 2017 Häme-päivän, lausui Riihimäen kaupungin yleiskaavasta ja nimesi Hämeen liiton edustajan neuvotteluihin väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta. Lisäksi maakuntahallitus päätti Hämeen liiton liittymisestä ITS Finlandin jäseneksi.

Sulasolin laulu- ja soittojuhla on vuoden 2017 Häme-päivä

Kanta-Hämeen uusi maakuntakaava nähtäville

Kanta-Hämeen maakuntakaava on valmistunut luonnosvaiheeseen. Kaavan valmisteluaineisto ja kaavaluonnos ovat yleisesti nähtävillä 6.2.–3.3.2017. Nähtävillä olon aikana kansalaiset ja eri tahot voivat esittää kaavasta mielipiteensä.

Maakuntakaava 2040 on kokonaismaakuntakaava, joka korvaa kaikki aiemmat maakuntakaavat: vuonna 2006 vahvistetun kokonaismaakuntakaavan sekä 1. vaihemaakuntakaavan (2015) ja 2. vaihemaakuntakaavan (2016).

Sivut