Paras sijoitus ikinä!

Mitä on vapaa sivistystyö? Onko se iltaisin kansalaisopiston englannin keskustelukerhoa vai Askartele mitä vain kahvipusseista –kursseja? Onko se kansanopistovuosi, jolloin nuori itsenäistyy ja opiskelee tulevia jatko-opintoja silmällä pitäen? Onko se viikonlopun liikuntakurssi urheiluopistolla? Vai onko se tavoitteellista yliopisto-opiskelua kesäyliopistossa? Se on kaikkea tätä ja vielä paljon enemmän. Ja yhtenä vapaan sivistystyön oppilaitosmuodon eli kesäyliopiston edustajana on hienoa olla osa tätä tarjontaa, joka kuuluu lähes jokaisen suomalaisen elämään ja jolla mahdollistetaan monia oppimisen kokemuksia ja vahvistetaan sivistykseen perustuvaa yhteiskuntaa! Opetushallitus tiivistää toimintamme periaatteet näin:

Vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisössä. Sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja monipuolisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa.

Itse koin muutama viikko sitten konkreettisesti sen, miten nämä sivistyksen periaatteet toteutuvat käytännössä. Samaan päivään sisältyi niin avoimen yliopiston opintoja, täydennyskoulutusta uuden ops:n kanssa painiskeleville opettajille kuin lasten korkeakoulun innostuneita ritariluentolaisia (uskomaton potentiaali on kasvamassa tämän maan alakouluissa!). Kaikkia näitä kohtaamisia yhdisti ilo oivalluksista, tahto oppia ja haastaa omaa ajatteluaan, halu kehittyä. On etuoikeus olla mahdollistamassa näitä tapahtumia täällä Hämeessä! Kesäyliopisto on oivallinen innovaatio ja laukaisualusta kaikelle tälle. Ketteryys, ajan hermolla toimiminen, ihmisen kokoisuus ja paikallisuus ovat perustoimintatapojamme.

Kuitenkin tämän ajan suunta on leikkausten tie. Ja on pelottavaa miettiä, mitä tapahtuu jos ja kun leikataan koulutuksesta eli toisin sanoen tulevaisuudestamme? Koulutus on loistava investointi yksilöille ja yhteiskunnalle etenkin haastavina aikoina. Kasvun avain on inhimillisen pääoman kehittyminen. Tätä ei kiellä kukaan, mutta silti toimitaan toisin.

Hämeen kesäyliopisto on siitä erityisessä asemassa, että olemme tämän maakunnan ainoa yliopisto-opetusta tarjoava oppilaitos. Kauttamme yliopisto-opiskelupolulle tulee vuosittain noin 600 opiskelijaa. Monet heistä opiskelevat maisteriksi asti saatuaan alkusysäyksen ja mahdollisuuden opiskella merkittävän osan opinnoista omalla paikkakunnallaan. Yliopistot pitävät kesäyliopistoja tehokkaina ja luotettavina yhteistyökumppaneina, innovoimme ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti yhdessä. Kesäyliopistojen kautta suoritetaan vuosittain 63 000 opintopistettä (joka on kanditutkinnoiksi muutettuna 350 kandia vuosittain!), ja se ei ole aivan vähän! Eikä väheksyä voi kesäyliopistojen merkitystä koulutuksen tasa-arvoisuudessa, meidän kautta yliopistotasoinen opetus saavuttaa myös tämän maan ne kolkat, jonne emoyliopiston toiminta ei yllä. Kanta-Hämeen opetusmaisemassa kesäyliopistolla on siis erityisen tärkeä tehtävä. Kesäyliopistolla on suuri merkitys maakunnan osaamistason nostajana niin yksilön kuin vaikkapa työyhteisön näkökulmasta. Lisäksi haluamme olla kuntien ja hämäläisten yritysten palveluksessa tarjoten laadukasta, räätälöitävää ja kustannustehokasta työelämän koulutusta. Saamamme palaute on kannustavaa ja kertoo meidän tekevän oikeita asioita.

Nyt käynnissä oleva maakuntahallinnon muutos koskee myös Hämeen kesäyliopistoa. Tänään olemme osa hämäläistä maakuntahallintoa, mutta huomisesta emme vielä tiedä. Mahdollistavatko uudet lait sen, että myös tulevaisuudessa kotiorganisaatiomme voisi olla maakuntahallinnon yhteydessä vai puhaltaako kesäyliopiston osalta uudet tuulet? Kysymyksiä on ilmassa monia, vastauksia vähemmän. Mutta siitä olen aivan varma, että se, mitä nyt teemme joka päivä tämän maakunnan ihmisten osaamistason eteen, ei tule häviämään tai muuttumaan merkityksettömäksi!

Olemme ylpeitä saadessamme olla osa tätä mainiota innovaatiota, joka vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen osoittaa muuntautumiskykyään, tehokkuuttaan, ajan tasalla oloaan ja ennen kaikkea aitoa innostusta ihmisten palvelemiseen ja paremman yhteiskunnan rakentamiseen! Kehotankin kaikkia teitä klikkaamaan tarjontaamme ja investoimaan itseensä!

Tutustu Hämeen kesäyliopiston koulutustarjontaan:

Vs. rehtori, Hämeen kesäyliopisto

Lisää uusi kommentti