• Suomi
  • English
  • Русский
  • Svenska

Henkilökunta

Hämeen liiton työntekijät on järjestetty kolmeen vastuualueeseen: elinvoima, toimintaympäristöt ja yhteyspalvelut.

Käytännön työ tehdään tiimeissä, jotka voivat olla pysyviä tai määräaikaisia. Työntekijät voivat kuulua samaan aikaan useampaan eri tiimiin.

Työnjaon tavoitteena on joustavuus, muutosvalmius ja nopea reagointikyky. Edunvalvontaan ja yhteistyöhön liittyvät tehtävät kuuluvat jokaiseen Hämeen liiton prosessiin. Päävastuu edunvalvonta- ja yhteistyötehtävistä on maakuntajohtajalla.

Anna-Mari Ahonen - Hämeen liittoAnna-Mari Ahonen
Maakuntajohtaja
Liiton ja viraston johto, edunvalvonta, kansainväliset suhteet, viestintä ja tiedotus.
+358 50 572 0945, anna-mari.ahonen@hame.fi

Jaana Laakso - Hämeen liittoJaana Laakso
Johdon assistentti, maakuntajohtajan sihteeri, Suomi 100 aluevastaava, Kanta-Häme (1.1.2016-31.12.2017)
Asiakas-, sidosryhmäyhteistyö sekä -tapahtumat ja -tilaisuudet, kulttuurityöryhmän sihteeri.
+358 50 370 1417, jaana.laakso@hame.fi

Matti Lipsanen - Hämeen liittoMatti Lipsanen
Muutosjohtaja
Maakuntauudistuksen valmistelu, Oma Häme
+358 50 506 0697, matti.lipsanen@hame.fi

Jukka Lindberg
Muutosjohtaja
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelu, Oma Häme
+358 40 595 0631, jukka.lindberg@hame.fi

Marjo Lindgren - Hämeen liittoMarjo Lindgren
Projektikoordinaattori
Asiantuntijatehtävät, Oma Häme
+ 358 46 922 6643, marjo.lindgren@hame.fi

Elinvoima

Osmo Väistö
Kehittämisjohtaja
Elinvoima-vastuualueen vetäjä
Maakuntaohjelma ja toimeenpanosuunnitelma, kansallinen ohjelmatyö (rr-ohjelma, AIKO-rahoitus), MYR:n sihteeri, hanketiimin vetäjä

+358 50 502 1132, osmo.vaisto@hame.fi
Pirkko Kiikeri-Kuusela - Hämeen liittoPirkko Kiikeri-Kuusela
Hanke- ja hr-koordinaattori
EAKR ja maakunnan kehittämisrahan hallinto,  maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) hallinto ja vastuualueen sidosryhmäyhteistyö, henkilöstöhallinnon koordinointi.
+358 50 353 7897, pirkko.kiikeri-kuusela@hame.fi
Jesse Marola - Hämeen liitto
Jesse Marola
Maakunta-analyytikko
Maakunnan kehitystä koskevan tiedon kokoaminen ja analysointi, aluekehityksen seuranta, tulevaisuuden toimintaympäristön ennakointi, maakunnan tietopalvelun kehittäminen.
+358 50 592 6562, jesse.marola@hame.fi

Arto Saarinen - Hämeen liittoArto Saarinen
Aluekehitysasiantuntija
Kansainväliset asiat, Central Baltic ja Interreg Europe –ohjelmat, kv-tiimin vetäjä, osaamis- ja koulutusyhteistyö, koulutustarpeen ennakointi, hyvinvointiin liittyvä kehittäminen, Häme-ohjelman hankkeistaminen ja lausunnot.
+358 50 305 2539, arto.saarinen@hame.fi

Minna Takala - Hämeen liittoMinna Takala
Aluekehitysasiantuntija
Häme-ohjelman toteuttaminen, hankkeistaminen ja rahoitus, valmistava teollisuus, digitalisaatio, matkailu
elinkeinoasiat, yritysyhteistyö, sosiaalinen media ja maakunnan vetovoima
.
+358 50 526 4648, minna.takala@hame.fi

Toimintaympäristöt

Heikki Pusa - Hämeen liittoHeikki Pusa
Yli-insinööri, suunnittelujohtaja, maakuntajohtajan I varamies
Toimintaympäristöt-vastuualueen vetäjä
maakuntakaavoituksen johto, liikennejärjestelmä ja yhdyskuntatekniikka.

+358 500 483 642, heikki.pusa@hame.fi

Paula Mustonen - Hämeen liittoPaula Mustonen
Maakuntainsinööri, Virkistysalueyhdistyksen asiamies
Maakuntakaavan valmistelu, luonnonsuojelu- ja luonnonvara-asiat, maa-ainesasiat. Vapaa-aika, virkistys ja reitistöt. Paikkatietoaineistot ja yhdyskuntarakenteen analyysit.
+358 50 375 3218?, paula.mustonen@hame.fi

Heimo Toiviainen - Hämeen liittoHeimo Toiviainen
Maakunta-arkkitehti
Maakuntakaavan valmistelu ja toteutumisen seuranta, rakennettu ympäristö, kaavalausuntojen valmistelu, maaseutualueet ja asumisen maakunnallinen kehittäminen.
+358 44 386 2662, heimo.toiviainen@hame.fi

Olli Vaunumäki - Hämeen liittoOlli Vaunumäki
ATK-suunnittelija
Atk-tukihenkilö ja -koulutus sekä kehittäminen, tietoliikenneyhteyksien järjestäminen, hankinnat, paikkatietotuotanto ja kiinteistöpalvelut.
+358 40 586 2641, olli.vaunumaki@hame.fi

Yhteyspalvelut

Jouko Ylipaavalniemi - Hämeen liittoJouko Ylipaavalniemi
Yhteysjohtaja
Yhteyspalvelut-vastuualueen vetäjä
kunta-, kansanedustaja- ja yhteistoiminta-alueyhteistyö, edunvalvontayhteistyö, henkilöstö- ja talousasiat ja viestintä

+358 50 327 2837, jouko.ylipaavalniemi@hame.fi

Auli Hieta - Hämeen liittoAuli Hieta
Taloussihteeri
Kirjanpito- ja palkanlaskentatehtävät, talousarvio- ja tilinpäätöstehtävät, talous- ja henkilöstöhallinnon tilastot ja eläkeasiamiehen tehtävät.
+358 44 303 0720, auli.hieta@hame.fi
Elina Järvenpää - Hämeen liittoElina Järvenpää
Talousassistentti
Kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset, kirjanpito- ja palkkalaskentatehtävät, LAPE-hankekokonaisuuden taloushallintotehtävät.
+358 44 906 3242, elina.jarvenpaa@hame.fi
Mirva Kandolin - Hämeen liittoMirva Kandolin
Suunnittelupäällikkö
Maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan kokoukset, päätösten täytäntöönpano ja yleishallinnon tehtävät.
+358 50 048 3633, mirva.kandolin@hame.fi
Jaana Laakso - Hämeen liittoJaana Laakso
Johdon assistentti, maakuntajohtajan sihteeri, Suomi 100 aluevastaava, Kanta-Häme (1.1.2016-31.12.2017)
Asiakas-, sidosryhmäyhteistyö sekä -tapahtumat ja -tilaisuudet, kulttuurityöryhmän sihteeri.
+358 50 370 1417, jaana.laakso@hame.fi
Hannele Lemström - Hämeen liittoHannele Lemström
Toimistosihteeri
Maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen kokousvalmistelut, päätösten tiedoksianto ja yleishallinnon toimistotehtävät.
+358 44 386 2663, hannele.lemstrom@hame.fi
Auli Hieta - Hämeen liitto
Anna-Riitta Rajaveräjä
Asianhallintasihteeri
Asiakirjahallinnon tehtävät: diaari, arkisto ja asianhallintajärjestelmä.
+358 44 300 6232, anna-riitta.rajaveraja@hame.fi
Reetta Sorjonen
Suunnittelija
Kansainväliset asiat ja viestintä.
+358 44 300 5230, reetta.sorjonen@hame.fi
Hannu Terävä
Asianhallintasihteeri
Asiakirjahallinnon tehtävät
+358 50 502 6074, hannu.terava@hame.fi

 

Hämeen kesäyliopisto