• Suomi
  • English
  • Русский
  • Svenska

Henkilökunta

Hämeen liiton työntekijät on järjestetty kolmeen vastuualueeseen: elinvoima, toimintaympäristöt ja yhteyspalvelut.

Käytännön työ tehdään tiimeissä, jotka voivat olla pysyviä tai määräaikaisia. Työntekijät voivat kuulua samaan aikaan useampaan eri tiimiin.

Työnjaon tavoitteena on joustavuus, muutosvalmius ja nopea reagointikyky. Edunvalvontaan ja yhteistyöhön liittyvät tehtävät kuuluvat jokaiseen Hämeen liiton prosessiin. Päävastuu edunvalvonta- ja yhteistyötehtävistä on maakuntajohtajalla.

Anna-Mari Ahonen - Hämeen liittoAnna-Mari Ahonen
Maakuntajohtaja
Liiton ja viraston johto, edunvalvonta, kansainväliset suhteet, viestintä ja tiedotus.
+358 50 572 0945, anna-mari.ahonen@hame.fi

Jaana Laakso - Hämeen liittoJaana Laakso
Johdon assistentti, maakuntajohtajan sihteeri, Suomi 100 aluevastaava, Kanta-Häme (1.1.2016-31.12.2017)
Asiakas-, sidosryhmäyhteistyö sekä -tapahtumat ja -tilaisuudet, kulttuurityöryhmän sihteeri.
+358 50 370 1417, jaana.laakso@hame.fi

Jukka Lindberg
Muutosjohtaja
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelu, Maakunnallisen SOTE III –hankkeen vastuutehtävät
+358 40 595 0631, jukka.lindberg@hame.fi

Marjo Lindgren - Hämeen liittoMarjo Lindgren
Projektikoordinaattori
Maakunnallisen SOTE III -hankkeen asiantuntijatehtävät
+ 358 46 922 6643, marjo.lindgren@hame.fi

Matti Lipsanen - Hämeen liittoMatti Lipsanen
Muutosjohtaja
Maakuntauudistuksen valmistelu
+358 50 506 0697, matti.lipsanen@hame.fi

Elinvoima

Osmo Väistö
Kehittämisjohtaja
Elinvoima-vastuualueen vetäjä
Maakuntaohjelma ja toimeenpanosuunnitelma, kansallinen ohjelmatyö (rr-ohjelma, AIKO-rahoitus), MYR:n sihteeri, hanketiimin vetäjä

+358 50 502 1132, osmo.vaisto@hame.fi

Arto Saarinen - Hämeen liittoArto Saarinen
Aluekehitysasiantuntija
Kansainväliset asiat, Central Baltic ja Interreg Europe –ohjelmat, kv-tiimin vetäjä, osaamis- ja koulutusyhteistyö, koulutustarpeen ennakointi, hyvinvointiin liittyvä kehittäminen, Häme-ohjelman hankkeistaminen ja lausunnot.
+358 50 305 2539, arto.saarinen@hame.fi

Jesse Marola - Hämeen liitto
Jesse Marola
Maakunta-analyytikko
Maakunnan kehitystä koskevan tiedon kokoaminen ja analysointi, aluekehityksen seuranta, tulevaisuuden toimintaympäristön ennakointi, maakunnan tietopalvelun kehittäminen.
+358 50 592 6562, jesse.marola@hame.fi

Minna Takala - Hämeen liittoMinna Takala
Aluekehitysasiantuntija
Häme-ohjelman toteuttaminen, hankkeistaminen ja rahoitus, valmistava teollisuus, digitalisaatio, matkailu
elinkeinoasiat, yritysyhteistyö, sosiaalinen media ja maakunnan vetovoima
.
+358 50 526 4648, minna.takala@hame.fi

Pirkko Kiikeri-Kuusela - Hämeen liittoPirkko Kiikeri-Kuusela
Hanke- ja hr-koordinaattori
EAKR ja maakunnan kehittämisrahan hallinto,  maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) hallinto ja vastuualueen sidosryhmäyhteistyö, henkilöstöhallinnon koordinointi.
+358 50 353 7897, pirkko.kiikeri-kuusela@hame.fi

Toimintaympäristöt

Heikki Pusa - Hämeen liittoHeikki Pusa
Yli-insinööri, suunnittelujohtaja, maakuntajohtajan I varamies
Toimintaympäristöt-vastuualueen vetäjä
maakuntakaavoituksen johto, liikennejärjestelmä ja yhdyskuntatekniikka.

+358 500 483 642, heikki.pusa@hame.fi

Heimo Toiviainen - Hämeen liittoHeimo Toiviainen
Maakunta-arkkitehti
Maakuntakaavan valmistelu ja toteutumisen seuranta, rakennettu ympäristö, kaavalausuntojen valmistelu, maaseutualueet ja asumisen maakunnallinen kehittäminen.
+358 44 386 2662, heimo.toiviainen@hame.fi

Olli Vaunumäki - Hämeen liittoOlli Vaunumäki
ATK-suunnittelija
Atk-tukihenkilö ja -koulutus sekä kehittäminen, tietoliikenneyhteyksien järjestäminen, hankinnat, paikkatietotuotanto ja kiinteistöpalvelut.
+358 40 586 2641, olli.vaunumaki@hame.fi

Paula Mustonen - Hämeen liittoPaula Mustonen
Maakuntainsinööri, Virkistysalueyhdistyksen asiamies
Maakuntakaavan valmistelu, luonnonsuojelu- ja luonnonvara-asiat, maa-ainesasiat. Vapaa-aika, virkistys ja reitistöt. Paikkatietoaineistot ja yhdyskuntarakenteen analyysit.
+358 50 375 3218?, paula.mustonen@hame.fi

Yhteyspalvelut

Jouko Ylipaavalniemi - Hämeen liittoJouko Ylipaavalniemi
Yhteysjohtaja
Yhteyspalvelut-vastuualueen vetäjä
kunta-, kansanedustaja- ja yhteistoiminta-alueyhteistyö, edunvalvontayhteistyö, henkilöstö- ja talousasiat ja viestintä

+358 50 327 2837, jouko.ylipaavalniemi@hame.fi

Hannu Terävä
Asianhallintasihteerin sijainen
Asiakirjahallinnon tehtävät: diaari, arkisto ja asianhallintajärjestelmä.
+358 44 300 6232, hannu.terava@hame.fi
(Anna-Riitta Rajaveräjä, vv 28.2.2016 asti.)

Anne Salminen - Hämeen liittoAnne Salminen
Toimistosihteeri
Ostoreskontra, matkalaskut, kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset, henkilötietorekisteritehtävät, kirjanpito- ja palkkalaskentatehtävät.
+358 44 906 3242, anne.salminen@hame.fi

Auli Hieta - Hämeen liittoAuli Hieta
Taloussihteeri
Kirjanpito- ja palkanlaskentatehtävät, talousarvio- ja tilinpäätöstehtävät, talous- ja henkilöstöhallinnon tilastot ja eläkeasiamiehen tehtävät.
+358 44 303 0720, auli.hieta@hame.fi

Hannele Lemström - Hämeen liittoHannele Lemström
Toimistosihteeri
Maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen kokousvalmistelut, päätösten tiedoksianto ja yleishallinnon toimistotehtävät.
+358 44 386 2663, hannele.lemstrom@hame.fi

Jaana Laakso - Hämeen liittoJaana Laakso
Johdon assistentti, maakuntajohtajan sihteeri, Suomi 100 aluevastaava, Kanta-Häme (1.1.2016-31.12.2017)
Asiakas-, sidosryhmäyhteistyö sekä -tapahtumat ja -tilaisuudet, kulttuurityöryhmän sihteeri.
+358 50 370 1417, jaana.laakso@hame.fi

Mirva Kandolin - Hämeen liittoMirva Kandolin
Suunnittelupäällikkö
Maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan kokoukset, päätösten täytäntöönpano ja yleishallinnon tehtävät.
+358 50 048 3633, mirva.kandolin@hame.fi

Reetta Sorjonen
Viestintäsuunnittelija
Viestintä ja markkinointi
+358 44 300 5230, reetta.sorjonen@hame.fi

Hämeen kesäyliopisto