Kanta-Hämeen maakuntaohjelman 2018–2021 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 24.1. – 22.2.2017

HL/278/04.00.01.00/2016
HL/25/09.02.00/2017

Hämeen liiton maakuntahallitus asettaa Kanta-Hämeen maakuntaohjelman 2018–2021 osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) julkisesti nähtäville 24.1.–22.2.2017 väliseksi ajaksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa Kanta-Hämeen maakuntaohjelman 2018–2021 valmistelutapaa ja antaa maakuntaohjelmasta kiinnostuneille tietoa työn vaiheista ja aikataulusta sekä vaikutusmahdollisuuksista.

Maakuntaohjelma on alueiden kehittämislain mukainen asiakirja, joka laaditaan maakuntavaltuuston toimikausittain neljäksi vuodeksi. Maakuntaohjelma sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, kuvauksen maakunnan kehittämisen kannalta keskeisistä hankkeista ja muista olennaisista toimenpiteistä, laadittavista yhteistyösopimuksista tavoitteiden saavuttamiseksi sekä suunnitelman ohjelman rahoittamiseksi. Ohjelma valmistellaan yhteistyössä kuntien, valtion viranomaisten ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa.

Maakuntaohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua osoitteessa www.hameenliitto.fi ja Hämeen liiton virastossa, Niittykatu 5, Hämeenlinna.

Palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi jättää Hämeen liitolle sähköpostilla hameenliitto@hame.fi tai postitse liiton virastoon.

Hämeenlinnassa 23.1.2017
Hämeen liitto