Kuulutukset

Kuulutus: Hämeen liiton maakuntavaltuuston alkuperäinen pöytäkirja 29.5.2017 kokouksesta

Hämeen liiton maakuntavaltuuston alkuperäinen pöytäkirja kokouksesta 29.5.2017 pidetään yleisesti nähtävänä 9.6.2017, Hämeen liiton toimistossa, toimiston aukioloaikana klo 9.00–15.00, osoitteessa Niittykatu 5, Hämeenlinna, kuntalain 85 §:n mukaisesti.

Hämeenlinna   6.6.2017

Hannele Lemström
toimistosihteeri
 

Kuulutus: Hämeen liiton maakuntahallituksen alkuperäinen pöytäkirja 8.5.2017 kokouksesta

HL/25/09.02.01.00/2017

Hämeen liiton maakuntahallituksen alkuperäinen pöytäkirja kokouksesta 8.5.2017 pidetään yleisesti nähtävänä 19.5.2017, Hämeen liiton toimistossa, toimiston aukioloaikana klo 9.00–15.00, osoitteessa Niittykatu 5, Hämeenlinna, kuntalain 85 §:n mukaisesti.

Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja yhteysjohtajan päätösluettelot ajalta 11.4.–8.5.2017 pidetään kuntalain 85 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä 19.5.2017 Hämeen liiton toimistossa, toimiston aukioloaikana klo 9.00–15.00, osoitteessa Niittykatu 5, Hämeenlinna.

Kuulutus: Hämeen liiton maakuntahallituksen alkuperäinen pöytäkirja 10.4.2017 kokouksesta

HL/25/09.02.01.00/2017

Hämeen liiton maakuntahallituksen alkuperäinen pöytäkirja kokouksesta 10.4.2017 pide-tään yleisesti nähtävänä 21.4.2017, Hämeen liiton toimistossa, toimiston aukioloaikana klo 9.00–15.00, osoitteessa Niittykatu 5, Hämeenlinna, kuntalain 85 §:n mukaisesti.

Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja yhteysjohtajan päätösluettelot ajalta 7.3.–10.4.2017 pidetään kuntalain 85 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä 21.4.2017 Hämeen liiton toimistossa, toimiston aukioloaikana klo 9.00–15.00, osoitteessa Niittykatu 5, Hämeenlinna.

Hämeen liitto hakee kahta PROJEKTISUUNNITTELIJAA

HL/107/01.01.03/2017
HL/25/09.02.01.00/2017

Oma Häme valmistelee Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja maakuntahallinnon uudistusta. Tavoitteena on järjestää sote-palvelut nykyistä tehokkaammin ja laadukkaammin sekä yksinkertaistaa julkista aluehallintoa vuoden 2019 alusta.

Hämeen liitto toimii Oma Hämeen kotipesänä. Hämeen liitto on Kanta-Hämeen 11 kunnan muodostama kuntayhtymä ja aktiivinen alueensa kehittäjä, jonka ydintehtäviä ovat edunvalvonta, maakuntakaavoitus ja aluekehittäminen.

Kuulutus: Hämeen liiton maakuntahallituksen alkuperäinen pöytäkirja 6.3.2017 kokouksesta

HL/25/09.02.01.00/2017

Hämeen liiton maakuntahallituksen alkuperäinen pöytäkirja kokouksesta 6.3.2017 pide-tään yleisesti nähtävänä 17.3.2017, Hämeen liiton toimistossa, toimiston aukioloaikana klo 9.00–15.00, osoitteessa Niittykatu 5, Hämeenlinna, kuntalain 85 §:n mukaisesti.

Maakuntajohtajan ja yhteysjohtajan päätösluettelot ajalta 14.2.–6.3.2017 pidetään kunta-lain 85 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä 17.3.2017 Hämeen liiton toimistossa, toimiston aukioloaikana klo 9.00–15.00, osoitteessa Niittykatu 5, Hämeenlinna.

Hämeenlinna 14.3.2017

Kuulutus: Hämeen liiton maakuntahallituksen alkuperäinen pöytäkirja 13.2.2017 kokouksesta

HL/25/09.02.01.00/2017

Hämeen liiton maakuntahallituksen alkuperäinen pöytäkirja kokouksesta 13.2.2017 pidetään yleisesti nähtävänä 24.2.2017, Hämeen liiton toimistossa, toimiston aukioloaikana klo 9.00–15.00, osoitteessa Niittykatu 5, Hämeenlinna, kuntalain 85 §:n mukaisesti.

Maakuntajohtajan ja yhteysjohtajan päätösluettelot ajalta 24.1.–13.2.2017 pidetään kuntalain 85 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä 24.2.2017 Hämeen liiton toimistossa, toimiston aukioloaikana klo 9.00–15.00, osoitteessa Niittykatu 5, Hämeenlinna.

Hämeenlinna 21.2.2017

Kuulutus Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040:n luonnoksen nähtävilläolosta

HL/131/03.00.00/2015
HL/25/09.02.01.00/2017

Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040:n luonnos ja valmisteluaineisto ovat nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 62§ perusteella 6.2. – 3.3.2017. Valmisteltava kaava on kokonaismaakuntakaava, joka saadessaan lainvoiman korvaa kaikki Kanta-Hämeessä nykytilanteessa voimassa olevat maakuntakaavat. Kaavaluonnoksen poh-jalta valmisteltava kaavaehdotus on tarkoitus käsitellä maakuntavaltuustossa vuonna 2018. 

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman 2018–2021 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 24.1. – 22.2.2017

HL/278/04.00.01.00/2016
HL/25/09.02.00/2017

Hämeen liiton maakuntahallitus asettaa Kanta-Hämeen maakuntaohjelman 2018–2021 osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) julkisesti nähtäville 24.1.–22.2.2017 väliseksi ajaksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa Kanta-Hämeen maakuntaohjelman 2018–2021 valmistelutapaa ja antaa maakuntaohjelmasta kiinnostuneille tietoa työn vaiheista ja aikataulusta sekä vaikutusmahdollisuuksista.

Sivut