Kuulutukset

Kuulutus: Hämeen liiton maakuntahallituksen alkuperäinen pöytäkirja 10.4.2017 kokouksesta

HL/25/09.02.01.00/2017

Hämeen liiton maakuntahallituksen alkuperäinen pöytäkirja kokouksesta 10.4.2017 pide-tään yleisesti nähtävänä 21.4.2017, Hämeen liiton toimistossa, toimiston aukioloaikana klo 9.00–15.00, osoitteessa Niittykatu 5, Hämeenlinna, kuntalain 85 §:n mukaisesti.

Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja yhteysjohtajan päätösluettelot ajalta 7.3.–10.4.2017 pidetään kuntalain 85 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä 21.4.2017 Hämeen liiton toimistossa, toimiston aukioloaikana klo 9.00–15.00, osoitteessa Niittykatu 5, Hämeenlinna.

Hämeen liitto hakee kahta PROJEKTISUUNNITTELIJAA

HL/107/01.01.03/2017
HL/25/09.02.01.00/2017

Oma Häme valmistelee Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja maakuntahallinnon uudistusta. Tavoitteena on järjestää sote-palvelut nykyistä tehokkaammin ja laadukkaammin sekä yksinkertaistaa julkista aluehallintoa vuoden 2019 alusta.

Hämeen liitto toimii Oma Hämeen kotipesänä. Hämeen liitto on Kanta-Hämeen 11 kunnan muodostama kuntayhtymä ja aktiivinen alueensa kehittäjä, jonka ydintehtäviä ovat edunvalvonta, maakuntakaavoitus ja aluekehittäminen.

Kuulutus: Hämeen liiton maakuntahallituksen alkuperäinen pöytäkirja 6.3.2017 kokouksesta

HL/25/09.02.01.00/2017

Hämeen liiton maakuntahallituksen alkuperäinen pöytäkirja kokouksesta 6.3.2017 pide-tään yleisesti nähtävänä 17.3.2017, Hämeen liiton toimistossa, toimiston aukioloaikana klo 9.00–15.00, osoitteessa Niittykatu 5, Hämeenlinna, kuntalain 85 §:n mukaisesti.

Maakuntajohtajan ja yhteysjohtajan päätösluettelot ajalta 14.2.–6.3.2017 pidetään kunta-lain 85 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä 17.3.2017 Hämeen liiton toimistossa, toimiston aukioloaikana klo 9.00–15.00, osoitteessa Niittykatu 5, Hämeenlinna.

Hämeenlinna 14.3.2017

Kuulutus: Hämeen liiton maakuntahallituksen alkuperäinen pöytäkirja 13.2.2017 kokouksesta

HL/25/09.02.01.00/2017

Hämeen liiton maakuntahallituksen alkuperäinen pöytäkirja kokouksesta 13.2.2017 pidetään yleisesti nähtävänä 24.2.2017, Hämeen liiton toimistossa, toimiston aukioloaikana klo 9.00–15.00, osoitteessa Niittykatu 5, Hämeenlinna, kuntalain 85 §:n mukaisesti.

Maakuntajohtajan ja yhteysjohtajan päätösluettelot ajalta 24.1.–13.2.2017 pidetään kuntalain 85 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä 24.2.2017 Hämeen liiton toimistossa, toimiston aukioloaikana klo 9.00–15.00, osoitteessa Niittykatu 5, Hämeenlinna.

Hämeenlinna 21.2.2017

Kuulutus Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040:n luonnoksen nähtävilläolosta

HL/131/03.00.00/2015
HL/25/09.02.01.00/2017

Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040:n luonnos ja valmisteluaineisto ovat nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 62§ perusteella 6.2. – 3.3.2017. Valmisteltava kaava on kokonaismaakuntakaava, joka saadessaan lainvoiman korvaa kaikki Kanta-Hämeessä nykytilanteessa voimassa olevat maakuntakaavat. Kaavaluonnoksen poh-jalta valmisteltava kaavaehdotus on tarkoitus käsitellä maakuntavaltuustossa vuonna 2018. 

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman 2018–2021 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 24.1. – 22.2.2017

HL/278/04.00.01.00/2016
HL/25/09.02.00/2017

Hämeen liiton maakuntahallitus asettaa Kanta-Hämeen maakuntaohjelman 2018–2021 osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) julkisesti nähtäville 24.1.–22.2.2017 väliseksi ajaksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa Kanta-Hämeen maakuntaohjelman 2018–2021 valmistelutapaa ja antaa maakuntaohjelmasta kiinnostuneille tietoa työn vaiheista ja aikataulusta sekä vaikutusmahdollisuuksista.

Sivut