Kuulutus Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040:n luonnoksen nähtävilläolosta

HL/131/03.00.00/2015
HL/25/09.02.01.00/2017

Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040:n luonnos ja valmisteluaineisto ovat nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 62§ perusteella 6.2. – 3.3.2017. Valmisteltava kaava on kokonaismaakuntakaava, joka saadessaan lainvoiman korvaa kaikki Kanta-Hämeessä nykytilanteessa voimassa olevat maakuntakaavat. Kaavaluonnoksen poh-jalta valmisteltava kaavaehdotus on tarkoitus käsitellä maakuntavaltuustossa vuonna 2018. 

Maakuntakaavaluonnos on nähtävillä Hämeen liiton virastossa (Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna), Hämeen liiton nettisivuilla: www.hameenliitto.fi/maakuntakaava2040 ja maakunnan kunnissa julkisten kuulutusten ilmoitustaululla tarkemmin ilmoitettavassa paikassa.

Mielipiteet luonnoksesta tulee esittää 3.3.2017 klo 15.00 mennessä. Kirjallisesti ne voi toimittaa Hämeen liiton virastoon Niittykatu 5,13100 Hämeenlinna tai asianomaiseen kuntaan. Mielipiteen voi esittää myös Hämeen liiton kotisivujen kautta sähköisellä palautelomakkeella osoitteessa: http://hameenliitto.fi/fi/maakuntakaava2040 tai sähkö-postilla hameenliitto@hame.fi.

Mielipiteitä voi esittää myös Hämeen liiton edustajille joko liiton virastossa nähtävillä-oloaikana tai seudullisissa esittely- ja kuulemistilaisuuksissa:

14.2. Hämeenlinna klo 14–18, Wetterin auditorio, Wetterhoffinkatu 2
15.2. Riihimäki klo 14–18, Hyria koulutus Oy:n auditorio, Sakonkatu 1
22.2. Forssa klo 14–18, Forssan kaupungin valtuustosali, Turuntie 18

Tilaisuudet ovat avoimia muillekin kuin ao. seudun asukkaille.

Lisätietoja:
suunnittelujohtaja Heikki Pusa, p. 0500-483642
maakuntainsinööri Paula Mustonen 050 3753218
maakunta-arkkitehti Heimo Toiviainen, p. 044 386 2662.

Hämeenlinnassa 3.2.2017

HÄMEEN LIITON MAAKUNTAHALLITUS