Tutoris Oy:n Sata Ärrää ja Ässää -hanke on mukana Suomi100 -hankkeessa.

Tarjoamme 100-vuotiaan Suomen kunniaksi sadalle suomalaiselle, 6–8-vuotiaalle lapselle mahdollisuuden oppia puuttuva R- tai S-äänne uudella, motivoivalla tavalla nettiterapian keinoin yhdessä perheen, lähiyhteisön ja asiantuntijan kanssa. Nettiterapiaan voi osallistua mistä tahansa päin Suomea, joten hanke toteutuu koko Suomen alueella. 

Suomessa noin joka neljännellä esi- ja alkuopetusikäisellä lapsella on äännevirheitä, joista tyypillisimpiä ovat R- ja S- äänteiden virheet. Näiden lievien äännevirheiden kuntouttamiseen on harvassa kunnassa resursseja, vaikka ne voivat vaikuttaa merkittävällä tavalla lapsen itsetuntoon ja sosiaalisiin suhteisiin. 

Tutoriksen kehittämässä nettiterapiassa, Ärjyn Ärräkoulussa ja Sirun Sihinäkoulussa, lapsi tai lapsiryhmä ja aikuinen voivat yhdessä motivoivien harjoitusten ja ammattitaitoisen terapeutin kanssa tehdä R- ja S-harjoituksia lapsen omassa toimintaympäristössä. Ärjy -merirosvon ja Siru -keijun mukaansatempaavat tarinat sekä nettipelipohjaiset harjoitukset etenevät aina harjoiteltavan äänteen kuulonvaraisesta tunnistamisesta lausetason harjoituksiin saakka. Nettiterapiapakettiin kuuluvat puheterapeutin alkutapaaminen, itsenäinen harjoittelu ja puheterapeutin lopputapaaminen. Alku- ja lopputapaamiset puheterapeutin kanssa toteutetaan tietokoneen välityksellä etäyhteyksin. Itsenäinen harjoittelu tapahtuu puheterapeutin suunnittelemia ja lasta innostavia nettipelejä pelaamalla sekä kotiharjoitteita toteuttamalla.

Hankkeen aikataulu

Ilmoittautuminen ilmaisiin Sata Ärrää ja Ässää -nettiterapioihin on käynnistynyt 31.1.2017 ja jatkuu vielä elokuuhun 2017 saakka. Ensimmäiset terapiat ovat pyörähtäneet käyntiin ja ovat käynnissä koko juhlavuoden 2017.

Tutustu lisää hankkeeseen