Fiksu biojäte

hameohjelma

Fiksu biojäte -hanke tähtää biojätteen syntypaikoilla toteutettavan käsittelyn kehittämiseen sekä toiminnan liiketoimintamahdollisuuksien hakemiseen.​​ TKI-toiminnasta vastaava vararehtori Janne Salminen on tyytyväinen hankepäätökseen: – Rahoituksella pystymme vahvistamaan HAMKille keskeistä biotalouden ja bioprosessiteknologian osaamisaluettamme. Hanke pureutuu ajankohtaiseen asiaan, sillä kun biojätteen kaatopaikkakielto tulee voimaan vuonna 2016, biojätteen lajittelun ja hyödyntämisen merkitys kasvaa entisestään. Hanke on mainio esimerkki HAMKin … Read more

Uutta liiketoimintaa ja kestävää kasvua – LUO Next Step

LUO verkosto

Uutta liiketoimintaa ja kestävää kasvua – LUO Next Step Hankkeen kohderyhmänä ovat yritykset, jotka haluavat kehittää uutta liiketoimintaa ja uusia toimintatapoja luonnonvarojen kestävästä käytöstä sekä LUO-verkoston koulutus-tutkimustoimijat. Toiminta-alueena ovat erityisesti Hämeenlinnan,Riihimäen ja Forssan seutukunnat Hankkeen tavoitteena on oppimis- ja tutkimusympäristöjen yhteiskehittäminen ja uuden liiketoiminnan synnyttäminen bio-/kiertotaloustoimintaympäristössä. Hankkeen kautta • vahvistetaan pk-sektorin bio- ja kiertotalousyrittäjyyttä Kanta-Hämeen … Read more

Valkuaisosaamiskeskuksesta ratkaisuja Hämeen valkuaisomavaraisuuteen

Valkuaisainefoorumi

Hankkeessa rakennetaan Hämeen vahvaan luonnonvaraosaamiseen perustuva Valkuaisfoorumi. Sen myötä luodaan täysin uudenlainen toimintamalli, joka näkyy tiiviinä ja laaja-alaisena yhteistyönä opetuksen, tutkimuksen, neuvonnan sekä yrittäjien ja muun elinkeinoelämän välillä. Yhteistyöverkoston muodostumisessa korostuu laaja-alainen osaamispohja niin tutkimuksen kuin opetuksenkin alalla. Hankkeen toteuttavat Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) ja Luonnonvarakeskus (Luke). Hämeen liitto osa-rahoittaa hanketta EAKR-rahoituksella.Valkuaisfoorumi tähtää valkuaisomavaraisuuden parantamiseen, jolle … Read more

LEVARBIO – Levien arvokkaiden biomolekyylien ja biomassanhyödyntäminen ravinnossa, rehussa ja energiana

Levarbio

LEVARBIO-hankkeessa hyödynnetään mikrolevien nopeaa kasvua mahdollisimman monipuolisesti. Hanke vastaa tarpeeseen kehittää hajautettua uusiutuvan energian kannattavaa tuotantoa, edistää ravinnekierrätystä, rehutuotannon omavaraisuutta ja biomassan jalostamista arvotuotteiksi. Levät ovat potentiaalisia uusiutuvan energian lähteitä: biodieseliä lipideistä ja biokaasua muusta biomassasta. Hankkeen tavoitteena on parantaa levän potentiaalia uusiutuvan energian lähteenä, integroimalla tähän edullisten ravinnelähteiden käyttö leväkasvatuksessa ja levästä erotettujen arvojakeiden … Read more

Nurmesta biojalostuksella uusia tuotteita

hameohjelma

Maakuntahallitus myönsi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskukselle (MTT) 25 000 euroa maakunnan kehittämisrahaa uuden tutkimussuunnan käynnistämiseen MTT:ssa (1.1.2015 alkaen Luonnonvarakeskus). Hankkeella toteutetaan tulevien rahoitushakujen valmistelu, joista tärkeimmät ovat Baltic Sea Region Programme 2014–2020 sekä Central Baltic Programme 2014–2020. Kumpikin näistä rahoituslähteistä edellyttää toimimista osana isoa tutkimuskonsortiota, joka yhdistää Itämeren ympärysvaltiot ja vaatii siksi MTT:lta erityisen paljon … Read more