Hyvinvointiklinikka – hyvinvointialojen osallistava pedagogiikka ja työelämän uudet tarpeet

Hyrinä

Hanke edistää hyvinvointialoilla ammattiin opiskelevien nuorten opintoihin kiinnittymistä, työelämässä tarvittavan ammattitaidon saavuttamista sekä työllistymistä vanhuspalvelualalle. Hankkeessa selvitetään, miten hyvinvointialan opetus toteutetaan osallistavasti ja mikä opetuksen sisältö pitää jatkossa olla, kun vanhuspalvelujen osuus hyvinvointipalveluista kasvaa väestön ikääntymisen seurauksena. Hankkeen tavoitteet:1) Edistetään hyvinvointialan opiskelijoiden opintoihin kiinnittymistä motivoivan oppimisympäristön, Hyvinvointiklinikan, ja osallistavan pedagogiikan avulla2) Edistetään työelämässä tarvittavan ammattitaidon saavuttamista … Read more

Hyvä alku Hämeessä

Hyvä alku Hämeessä

Hyvä alku Hämeessä -hanke on osa valtakunnallista Kotona Suomessa –kokonaisuutta, jossa tavoitteena on kotoutumispalveluiden ja -prosessien kehittäminen. Kokonaisuus sisältää kaksi toisiaan tukevaa osiota: Hyvä alku– ja Hyvä polku -hankeosiot. Hyvä alku -hankeosiossa mallinnetaan pilottiprojektien tulosten pohjalta valtakunnallinen kotoutumisen alkuvaiheen palvelumalli. Hyvä polku -hankeosiossa vahvistetaan paikallisen, kotouttamista tukevan toiminnan vaikuttavuutta aluekoordinaattorien työn avulla Hyvä alku Hämeessä -hankkeen tavoitteena on … Read more

Renessanssi – Sosiaalisen resilienssin ja yhteiskuntavastuullisen työllistämisen kehittämishanke

step by step

Hämeenlinnan kaupungin käynnistämä ESR-hanke, jossa kehitetään välityömarkkinoiden laatua ja uudenlaisia keinoja torjua pitkäaikaistyöttömyyden kasvua. Hankkeessa toteutetaan kehitystoimintaa, johon työttömät osallistuvat asiantuntijoina. Hankkeessa ideoidaan myös uusia välityömarkkinoiden työtehtäviä ja motivoidaan pitkäaikaistyöttömiä uuteen alkuun. Hankkeen tavoite on sosiaalisen resilienssin (social resilience) vahvistaminen. Sosiaalisella resilienssillä tarkoitetaan sosiaalista vastustus- tai sietokykyä.Konkreettisia toimenpiteitä ovat opinnollistaminen, maahanmuuttajille työhön liitetty tietokoneavusteinen suomen … Read more

LUONNOLLISESTI ULKONA -luonto-, liikunta- ja hyvinvointitoimialan kehittäminen

Jarvisahly2014

Liikunnan ja luonnon hyödyntäminen työelämän laadun parantamisessa ja liiketoiminnassa on vielä liian vähäistä mahdollisuuksiin nähden. Liikunnan ja luontoympäristön vaikutukset työssäjaksamiseen, työhyvinvointiin sekä tuottavuuteen ovat sekä suoria että välillisiä. Toimialojen rajapinnoista syntyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet mahdollistavat uusien kasvualojen syntymisen. Hankkeen tavoitteena on: Luodaan pohja luonto- ja liikuntapalveluihin erikoistuneelle klusterille (ekosysteemi). Alueella on paljon pieniä yksittäisiä toimijoita. Liikunta-, … Read more

VG Sportness -palvelukonseptin kehittäminen

  Hankkeessa kehitetään Sportness –palvelukonseptia, joka yhdistää täysin uudella tavalla huipputason hyvinvointi- ja liikuntavalmennuksen osaamisen sekä premiumtason palvelut ja palveluympäristöt. Tavoitteena on rakentaa Vanjanlinna Groupista palvelubrändi, jonka kohteet tarjoavat laadukkaita Sportness (sport-wellness-business) –palveluja ja –tapahtumia sekä kotimaisille, että kansainvälisille yritysasiakkaille. Sportness -palvelussa keskeisessä roolissa on oma parnterverkosto, joka muodostuu alan tunnetuimmista huippuosaajista. Ajankohta : 2014-2015Organisaatio … Read more