Alueelliset järkivihreät innovaatiot

AlueJärkiVihrInno

Alueelliset järkivihreät innovaatiot -hanke keskittyy resurssiviisaaseen ja kiertotaloutta edistävään innovaatiotoimintaan erityisesti Forssan seudulla. Forssan seudun tavoitteena on olla kansainvälinen kiertotalouden ja resurssiviisauden keskus, sillä kiertotalouskonseptit avaavat mahdollisuuksia uusille markkinoille, yritysten kilpailukyvylle ja työllistämiselle. Uuden hankkeen avulla vahvistetaan edelleen Forssan seudun asemaa Järkivihreänä innovaatio- ja liiketoimintaekosysteeminä, joka houkuttelee jatkuvasti uutta yritystoimintaa ja osaajia seudulle ja jolla … Read more