Hyvän työelämän ääni

hameohjelma

Hankkeessa etsitään uusia malleja jatkuvassa muutoksessa olevan työelämän tuottavuuden ja työhyvinvoinnin haasteisiin. Hanke perustuu valtakunnalliseen Työelämä 2020 -hankkeeseen ja sen taustalla olevaan Työelämän kehittämisstrategiaan. Työelämän kehittämisstrategian visiona on tehdä suomalaisesta työelämästä Euroopan parasta vuoteen 2020 mennessä. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on, että Päijät- ja Kanta-Hämeen alueen mikro- ja pk-yrityksillä on paremmat valmiudet kehittää tuottavuutta ja työhyvinvointia lyhyellä … Read more

Verkoston luomisen mallintaminen suomalaisten pk-yritysten uusiutuvan energian viennin edistämiseksi

hameohjelma

Kehitysmaat tarvitsevat uusiutuvaan energiaan liittyviä, ekologisesti kestäviä ratkaisuja, joita suomalaiset pk-yritykset tarjoavat. Vaikeutena on markkinoille pääsy ja siellä toimiminen. Kehitysmaille tyypillisiä haasteita ovat lainsäädäntö ja sen toimeenpanon ongelmat, lupahakemukset sekä viranomaisten koordinaation puute. Erityisen tärkeää on paikallinen läsnäolo, paikallisen liiketoimintakulttuurin ja kontaktien tuntemus. Yritysten kansainvälistymisen tueksi Suomessa on useita tukimuotoja. Uutena ja täydentävä voimavarana voisi … Read more

Osuma – maahanmuuttajien osaaminen ja työllistymispolut näkyviksi

Osuma

Hankkeen päätavoite on kehittää alueellinen maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia parantava palvelujen tuottamisen malli, joka vakiintuu osaksi hanketta toteuttavien tahojen normaalitoimintaa. Keskeistä mallissa on kiinteä yhteistyö, jota hankkeen toteuttamisalueella toimivat maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä palveluja tuottavat tahot tekevät keskenään. Mallin kehittämisen myötä sekä maahanmuuttajien ohjautuminen työllistymistään edistävien ohjaus- ja koulutuspalvelujen piiriin tehostuu että heille alueella tuotettavien ohjaus- ja koulutuspalvelujen … Read more

Hyvä alku Hämeessä

Hyvä alku Hämeessä

Hyvä alku Hämeessä -hanke on osa valtakunnallista Kotona Suomessa –kokonaisuutta, jossa tavoitteena on kotoutumispalveluiden ja -prosessien kehittäminen. Kokonaisuus sisältää kaksi toisiaan tukevaa osiota: Hyvä alku– ja Hyvä polku -hankeosiot. Hyvä alku -hankeosiossa mallinnetaan pilottiprojektien tulosten pohjalta valtakunnallinen kotoutumisen alkuvaiheen palvelumalli. Hyvä polku -hankeosiossa vahvistetaan paikallisen, kotouttamista tukevan toiminnan vaikuttavuutta aluekoordinaattorien työn avulla Hyvä alku Hämeessä -hankkeen tavoitteena on … Read more

CleanExport

Pyorakaista Hollannista

Hankkeen tavoitteena on pilotoida cleantech-alan pk-yritysten kansainvälistymismahdollisuuksien edistämistä Kanta-Hämeessä. Hankkeen toimenpiteet ovat ympäristö- ja kansainvälistymistyöpajat, yritysten yhteisideointi, maakartoitukset, virtuaaliset messut sekä yritysverkostotyöpajat. Hankkeen tulokset: – Osallistuvista yrityksistä syntyy ympäristöalan yritysverkostoja 1-3 kpl hankkeen aikana. – Hankkeessa tuotetaan maa/kohdealuekartoituksia 4 kpl – Tarjottavia yhteisiä tuote-/palvelukokonaisuuksia syntyy 1 – 3 kpl. – Virtuaalimessut -portaali 1 kpl Ajankohta … Read more

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen teknologiateollisuuden pk-yritysten älykäs erikoistuminen – POKA

Poka

Tavoitteet:Työpaketti 1. Pk-yritysten erikoistumispotentiaalin tunnistaminenPk-yrityksen erikoistumispotentiaali tunnistetaan ja arvioidaan liiketoiminnan nykytilan, prosessien kehittämisen ja arvoketjun analysoinnin työkaluilla.- Tavoite: 100 osallistuvaa yritystä, joista 60 yrityksen erikoistumispotentiaali määritetään tarkemmin.Työpaketti 2. Kansainvälisten markkinoiden vaatiman kyvykkyyden rakentaminenTunnistetun erikoistumispotentiaalin perusteella rakennetaan kansainvälisten vientimarkkinoiden vaatimia kyvykkyyksiä. Tuote- ja palvelutarjoaman tuotteistamista parannetaan ja erottuvuustekijät tuodaan selkeämmin esille tuotteissa, palveluissa ja prosesseissa. Pk-yrityksen … Read more

Hämeen kasvuverkostot

Hämeen kasvuverkostot

Yritysten yhteinen ongelma on löytää toimintavaihtoehtoja taantumassa säilyttääkseen vähintään nykyisen toimintatasonsa ja löytääkseen uusia kasvun mahdollisuuksia taantuman jälkeen. Kasvun ja kehittymisen mahdollisuuksiksi Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen pk-yritysten kannalta on tunnistettu isot yritykset, Suomen kasvukäytävä ja kv –markkinat. Hankkeen tarkoitus on löytää yritysverkostoja ja kumppanuuksia, joilla tunnistettu kasvupotentiaali kasvattaa sekä yksittäisiä pk-yrityksiä Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla … Read more