LEVARBIO – Levien arvokkaiden biomolekyylien ja biomassanhyödyntäminen ravinnossa, rehussa ja energiana

Levarbio

LEVARBIO-hankkeessa hyödynnetään mikrolevien nopeaa kasvua mahdollisimman monipuolisesti. Hanke vastaa tarpeeseen kehittää hajautettua uusiutuvan energian kannattavaa tuotantoa, edistää ravinnekierrätystä, rehutuotannon omavaraisuutta ja biomassan jalostamista arvotuotteiksi. Levät ovat potentiaalisia uusiutuvan energian lähteitä: biodieseliä lipideistä ja biokaasua muusta biomassasta. Hankkeen tavoitteena on parantaa levän potentiaalia uusiutuvan energian lähteenä, integroimalla tähän edullisten ravinnelähteiden käyttö leväkasvatuksessa ja levästä erotettujen arvojakeiden … Read more