DigiReWork – Digitaalisuus työelämän uudistajana

DiGIREWORK

Digitalisaatio on yksi keskeisimmistä yritysten muutosvoimista. Digimuutos haastaa yritysten käytänteitä ja asettaa uudenlaisia vaatimuksia henkilöstön osaamiselle. Huolimatta Kanta-Hämeen alueen ja yritysten orastavista kehittämistoimenpiteistä ja myönteisestä kehityssuunnasta, pk-yritysten digivalmiudet eivät vielä ole riittävällä tasolla kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi kehittämistoimenpiteet ovat jääneet yksittäiseksi ja varsin yleiseksi huolimatta siitä, että yrityksillä tiedetään olevan erilaisia digiosaamistarpeita markkinoiden luonteesta (yritys- vs. … Read more

HYBRIDS – Hybrid materials

Hybrids

The know-how of how to apply advanced materials effectively in the right applications is the key success factor to guarantee high performance, cost-efficiency, safety and long service life for products. Also, many industrial applications in various fields require property combinations that cannot be achieved by conventional materials. The Hybrid Materials (HYBRIDS) programme addresses these issues … Read more

BSA – Breakthrough steels and applications

BSA

Being based on easily extracted iron, steel provides both environmentally and economically the best material solutions for a plethora of applications. Steel is and will continue to be one of the main building blocks of sustainable society. At the moment, Finland is among world innovation leaders in novel steel technologies and products. The Finnish steel … Read more

UVVET – Uutta vetovoimaa energiatehokkaista teräsrakenteista – Valmistavan teollisuuden uudet mahdollisuudet

UVVET

Tavoitteena on lisätä alueelle työelämän tarpeisiin perustuvaa metallialan palvelutarjontaa sekä tutkimus-ja kehitystoimintaa. Hankkeella vahvistetaan metallialan tutkimus- ja kehittämisympäristöä sekä tuetaan pk-yritysten tutkimus- ja kehitystoimia. Toteutus tapahtuu yritysten tarvelähtösillä projekteilla. Projekteissa yhdistetään erilaiset verkostot, nopeat kokeilut, pilotoinnit ja liiketoiminta. Alueen koulutusorganisaatioiden opiskelijat ovat vahvasti toiminnassa mukana. Toimenpiteiden avulla pk-yritykset kiinnitetään suuryritysten tutkimus- ja kehitystoimintaa ja edistetään pk-yritysten kansainvälistymistä. Pk-yrityksille saadaan edellytykset menestyä ja … Read more

DIGICoach

DigiCoach

Hankkeessa selvitetään systemaattisesti olemassa oleva tilanne osallistuvien yritysten digitaalisen osaamisesta ja valmennusohjelma rakennetaan lisäämään ja täydentämään nykyistä osaamista. Hanke painottuu digitaalisten liiketoimintakyvykkyyksien edistämiseen erityisesti valmistavan teollisuuden ja matkailualan pk-yrityksissä. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat sellaiset kantahämäläiset valmistavan teollisuuden ja matkailualan pk-yritykset, jotka suhtautuvat myönteisesti digitaalisuuden hyödyntämiseen ja ovat kasvu- ja kansainvälistymishakuisia. Lisäksi yhteiset toimenpiteet ovat suunnattu muiden … Read more

SATU – Simuloinnin avulla tuotannon uudistamiseen

hame-ohjelma-logo

Hankkeen tavoitteena on Hämeen maakunnan metalliteollisuusyritysten toimintatavan uudistaminen sekä innovaatiokyvykkyyden lisääminen. Uuden tiedon ja osaamisen hyödyntäminen kasvattaa pk-yritysten kilpailukykyä, luo uutta liiketoimintaa sekä kehittää valmiuksia kansainvälisille markkinoille. Uuden teknologian käyttöönotto on ensiarvoisen tärkeää maakunnan yritysten kilpailukyvyn parantamiselle ja vaatii alueen yritysten, oppilaitosten ja julkisten toimijoiden välistä yhteistyötä ja panostusta tutkimukseen. Hanke keskittyy tietokoneavusteisen mallintamisen (numeerinen … Read more