Saumaton hautomopolku

hameohjelma

Uuden liiketoiminnan kehittäminen kannattavasti edellyttää valpasta ja havainnoivaa mieltä tunnistaa mahdollisuuksia ja rohkeaa mieltä tarttua mahdollisuuksien käytännön kehittämiseen. Samoja ominaisuuksia vaaditaan kannattavasti ja saumattomasti tuotetuilta esihaudonta ja haudontapalveluilta. Palveluiden tulisi antaa käyttäjälleen mielekkäitä oppimisenkokemuksia, joiden aikana käyttäjän tiedot, taidot ja asenteet yrittäjyyteen kehittyvät ja joiden tukemana yksilö voi tehdä perusteltuja päätöksiä niin liiketoiminnan kannattavuuden kuin … Read more

Hämeen kasvuverkostot

Hämeen kasvuverkostot

Yritysten yhteinen ongelma on löytää toimintavaihtoehtoja taantumassa säilyttääkseen vähintään nykyisen toimintatasonsa ja löytääkseen uusia kasvun mahdollisuuksia taantuman jälkeen. Kasvun ja kehittymisen mahdollisuuksiksi Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen pk-yritysten kannalta on tunnistettu isot yritykset, Suomen kasvukäytävä ja kv –markkinat. Hankkeen tarkoitus on löytää yritysverkostoja ja kumppanuuksia, joilla tunnistettu kasvupotentiaali kasvattaa sekä yksittäisiä pk-yrityksiä Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla … Read more

DIGICoach

DigiCoach

Hankkeessa selvitetään systemaattisesti olemassa oleva tilanne osallistuvien yritysten digitaalisen osaamisesta ja valmennusohjelma rakennetaan lisäämään ja täydentämään nykyistä osaamista. Hanke painottuu digitaalisten liiketoimintakyvykkyyksien edistämiseen erityisesti valmistavan teollisuuden ja matkailualan pk-yrityksissä. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat sellaiset kantahämäläiset valmistavan teollisuuden ja matkailualan pk-yritykset, jotka suhtautuvat myönteisesti digitaalisuuden hyödyntämiseen ja ovat kasvu- ja kansainvälistymishakuisia. Lisäksi yhteiset toimenpiteet ovat suunnattu muiden … Read more

Hyvinvointia ja työtä älykkäällä ostamisella

hameohjelma

Maakuntahallitus myönsi Hämeen Yrittäjät Ry:lle 25 000 euroa maakunnan kehittämisrahaa pysyvän älykkään hankintatoimen palvelumallin rakentamiseen Kanta-Hämeessä. Palvelumalli luo maakuntaan lisää työtä, tehostaa julkisen talouden toimintaa sekä vähentää maakunnan hiilijalanjälkeä. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön hankinta-asiamiestoimintamalli. Syksyn ja talven 2014 aikana mallia sopeutetaan vastaamaan maakunnan hankintayksiköiden ja elinkeinoelämän tarpeita. Hankinta-asiamiestoiminta muodostuu kehittyvästä verkkopalvelusta sekä henkilökohtaisesta hankinta-osaajan … Read more