Hämeen liiton EAKR-haku Kanta-Hämeessä

Hämeen liiton EAKR-haku vuodelle 2017 avautui kaksivaiheisena 24.10.2016.

Ensimmäinen vaihe oli ideahaku 24.10.–30.11.2016, jossa hakijat toimittivat tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman.
Toisessa vaiheessa jätetään varsinaiset hankehakemukset EURA2014-järjestelmässä 1.3.2017 mennessä.

Hakijan ohje

Hakuinfon materiaali

Haun painopisteet Kanta-Hämeessä ovat seuraavat:

Toimintalinja 1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite 2.1, yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Haun painopisteinä ovat

  • yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistämisen tukitoimet
  • matkailutoimialan kansainvälistyminen

Tavoitteena toimintalinjan rahoituksessa on, että sillä vahvistetaan kasvuhakuisten, kansainvälistyvien sekä kansainvälisille markkinoille tähtäävien pk-yritysten liiketoimintaosaamista ja kansainvälistymisvalmiuksia ja kehitetään yritysklustereita, yritysverkostoja ja muita yritysten yhteistyömuotoja.

Erityisesti toivotaan maakunnan matkailutoimialaan ja sen kansainvälistymiseen liittyviä hankeideoita.

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite 3.2, uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Haun painopisteenä on

  • uusiutuvasta energiasta ja energiatehokkuudesta kilpailuetua

Tavoitteena rahoituksessa on, että sillä tuetaan vähähiilisten tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä, kaupallistamista ja uuden teknologian käyttöönottoa kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys sekä tuotteiden elinkaaren aikaiset ympäristökustannukset huomioiden. Samoin pyritään luomaan alueellisia materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä tukevia verkostoja ja yhteistyömuotoja.

Erityisesti toivotaan asumiseen liittyviä hankeideoita, joissa kehitetään asumisen energiatehokkuutta parantavia innovaatioita ja teknologioita, uusiutuvan energian käyttöä, uusia energia- ja materiaalitehokkaita ratkaisuja sekä ekologisia asumisratkaisuja ja vaihtoehtoisia asumismuotoja.

Erityistavoite 5.1, yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen 

Haun painopisteenä on

  • digitaalinen uudistuminen ja avoin data liiketoimintamahdollisuuksien edistäjänä

Tavoitteena rahoituksessa on edistää uudenlaisten tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä ja kaupallistamista. Samoin toivotaan ideoita digitalisoinnin ratkaisujen pilotointi, avoin data ja big data liiketoimintamahdollisuuksien edistäjänä ja verkkoliiketoiminnan uudet ratkaisut –teemoihin.

Digitaalinen uudistuminen ja avoin data liiketoimintamahdollisuuksien edistäjänä on myös Etelä-Suomen maakuntien yhteinen painopiste.

Lisätietoja:
Osmo Väistö, vs. kehittämisjohtaja, p. 050 502 1132