Hämeen kesäyliopistoon haetaan REHTORIA

Hämeen kesäyliopisto rakentaa yhteistyökumppaneidensa kanssa monipuolisia oppimisen polkuja, jotka tukevat yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta. Toiminnassa painottuvat avoin yliopisto-opetus ja Kanta-Hämeen maakunnan asukkaiden osaamis- ja sivistystarpeet.

Keskeisiä arvoja ovat rohkeus ja joustavuus, merkityksellisyys ja mahdollistavuus sekä avoimuus ja yhteistyö. Koulutusta järjestetään Hämeenlinnan lisäksi myös Forssassa ja Riihimäellä. Hämeen kesäyliopiston ylläpitäjänä toimii Hämeen liitto.

Hämeen liitto hakee Hämeen kesäyliopistoon REHTORIA määräaikaiseen virkasuhteeseen 31.12.2020 saakka.

Rehtori vastaa kesäyliopiston koulutustoimintakokonaisuudesta, toimintaedellytyksistä ja kehittämisestä. Rehtorilla on vastuu kesäyliopiston taloudenhoidosta ja hän toimii kesäyliopiston henkilökunnan esimiehenä.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, johtamiskokemusta, tulosvastuullista otetta, koulutuskentän vahvaa tuntemista, markkinointihenkisyyttä ja visionääristä tapaa toimia. Lisäksi valinnassa painotetaan verkostomaista työotetta ja laajaa osaamista aikuispedagogiikan, oppimisen ja osaamisen kehittämisen osa-alueilta.   

Maakunta- ja sote-uudistuksen toteutuessa kesäyliopiston ylläpitäjämalli muuttuu. Uudesta rehtorista odotetaan vahvaa muutosjohtajaa tähän kehittämisvaiheeseen. Ylläpitäjämallin muutoksen lisäksi kesäyliopistossa halutaan varautua datatalouden tuomaan muutokseen. Rehtorilta toivotaan digiosaamista ja laajoja verkostoja digitaalisen teknologian, robotiikan ja tekoälyn laajasta kentästä. Kehittämis- ja vastuualueeseen kuuluu myös ITK-konferenssin uudistaminen ja toimiminen konferenssin johtajana.

Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:in mukaisesti. Ennen tehtävän aloittamista hakijan tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkasuhteeseen sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

Lähetä CV:si ja hakemuksesi palkkatoiveineen su 5.8.2018 mennessä www.personnel.fi sivujen kautta. 

Lisätietoja tehtävästä antavat: Personnel Group, Tuija Pulkkinen, puh. 03 3138 0488 ja tai Tytti Miskala, puh. 040 523 0110 sekä Hämeen kesäyliopiston johtokunnan puheenjohtaja Raimo Turunen maanantaisin klo 10-12, puh. 0500 481 867.