Junakeskustelut jatkuvat hyvässä hengessä VR:n kanssa

Junavuorojen tulevat näkymät ja rataosuuksien kehittäminen olivat esillä keskustelussa tiistaina 9.10.2018, kun Hämeenlinnan kaupungin, Riihimäen kaupungin ja Hämeen liiton edustajat tapasivat VR:n johtoa.

Joulukuussa voimaan tulevissa uusissa aikatauluissa nähtiin pientä positiivisuutta. VR palaa pitkälti tämän vuoden maaliskuuta edeltäneeseen aikataulurakenteeseen. Syynä ovat turvalaiteuusinnan valmistuminen ja ratatöiden vähentyminen Riihimäki-Tampere –rataosalla.

Kaukojunat Hämeenlinnasta Tampereelle nopeutuvat noin 3-6 minuuttia siten, että junat Helsinkiin saapuvat taas pääsääntöisesti ennen tasatuntia ja lähtevät sieltä tasatunnin jälkeen. Hämeenlinnasta Helsinkiin junat lähtevät pääsääntöisesti noin 10 minuuttia ennen tasatuntia ja saapuvat Helsingistä noin 10 minuuttia yli tasan. Lähijunien osalta vaihto Riihimäellä poistuu pääosasta vuoroja.

Uusia junavuoroja tai lisäpysähdyksiä VR:n taholta ei luvattu. Syynä tähän on VR:n mukaan Helsinki-Tampere –rataosan ahdas ja riittämätön ratakapasiteetti. Yhteisenä kehittämisen ja edunvalvonnan kohteena nähtiinkin ratainfrastruktuurin parantaminen, jossa ykkösasiana korostettiin Suomen pääradan eli Helsinki-Tampere välin ratakapasiteetin lisäämistä.

Asemanseutujen kehittäminen oli myös esillä keskusteluissa molempien kaupunkien osalta. Niiden kehittyminen asumisen alueina tukee raideliikennettä ja raideliikenne puolestaan tukee ja parantaa alueiden saavutettavuutta.

VR ilmaisi tapaamisessa valmiutensa olla mukana kehittämässä liityntäliikennettä siten, että VR:n lippujärjestelmä tukisi sitä.

VR on jo aiemmin tiedottanut Riihimäen kolmioraidetta hyödyntävästä lauantaipäivien kokeilusta Lahti-Hämeenlinna-Tampere –väillä. Kokeilua ei VR:n ilmoituksen mukaan tulla laajentamaan arki- eli työpäiville, koska pääradalle ei nykytilanteessa mahdu lisäjunia.

Tapaamisessa VR:ää edustivat pääjohtaja Rolf Jansson, matkustajaliikennejohtaja Maisa Romanainen ja suunnittelujohtaja Juho Hannukainen. Hämeenlinnasta ja Riihimäeltä oli paikalla kaupunkien ylin virkamies- ja poliittinen johto. Hämeen liitosta neuvotteluun osallistui mm. maakuntahallituksen puheenjohtaja Tarja Filatov.

Lisätiedot: Hämeen liitto, suunnittelujohtaja Heikki Pusa, puh. 0500 483 642