FI

Etusivu / Alueidenkäyttö ja saavutettavuus / Liikenteen edunvalvonta / MORE Moreeni-Rastikangas -yritysalue

MORE Moreeni-Rastikangas -yritysalue

Päivitetty

Moreeni-Rastikankaan alueella on suuri potentiaali kehittyä Etelä-Suomen merkittävimmäksi yritysalueeksi. Alue tuo Hämeenlinnan ja Janakkalan seuduille elinvoimaa ja kilpailukykyä.

Hämeenlinnan Moreenin ja Janakkalan Rastikankaan yritysalueet muodostavat laajan seudullisen ja vaikutuksiltaan valtakunnallisen kokonaisuuden. Tälle yhtenäisen yritysalueen voimalliselle kehittämiselle on erityisen tärkeää saada avattua eritasoliittymä valtatielle 3.

Liittymän saaminen on yksi tärkeimmistä yritysalueen kehittämistä ja laajenemista edistävistä tekijöistä. Se tulee nivomaan alueen valtakunnallisesti ja kansainvälisesti houkuttelevaksi kokonaisuudeksi.

Alueesta on muodostumassa yksi Suomen merkittävimmistä logistisista keskuksista. Moreeni-Rastikangas tulee käsittämään yli kaksi miljoonaa kerrosneliömetriä yritystoimintaa. Alueella toimii jo nyt kymmeniä yrityksiä, mikä tarkoittaa runsasta 1500 työpaikkaa.

MORE laajenee vaiheittain yli 1 000 hehtaarin ja 3 000 työntekijän kehittyväksi ekosysteemiksi.

Maakuntakaavassa 2040 on osoitettu varaus uudelle moottoritien eritasoliittymälle. Olemme laatineet maantien 130 ja Turengin tien (maantie 292) kehittämisselvityksen yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin, Janakkalan kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Selvityksessä on tutkittu muun muassa alueen liikennevirtoja, niiden määriä ja suuntautumista. Selvityksen valmistuttua on käynnistetty eritasonliittymän tiesuunnitelman laatiminen.

Tutustu myös Hämeenlinnan ja Janakkalan omiin MORE-sivuihin.

Hankkeesta voi kysyä tarkemmin Hämeen liiton liikenneasiantuntijalta, Juuso Helanderilta. Katso yhteystiedot Henkilöstö-sivulta.