Oivalluksia kasvuun -podcast

Päivitetty

Tervetuloa Oivalluksia kasvuun -podcastiin kuuntelemaan keskustelua uudenlaisesta tekemisen tavasta ja ajattelumallista, Kestävän kasvun Hämeestä.

Meillä Kanta-Hämeessä on tavoitteena vahvistaa tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan lisäksi osaamista, ja kehittää näitä tukevia toimia, esimerkiksi yritysten kansainvälistymistä. Miten saavutamme tavoitteemme? Miten rakennamme vahvaa ja kestävää elinkeinotoimintaa? Entä miten ratkaisemme yhteisiä haasteita kuten osaajapulaa?

Kestävän kasvun Häme perustuu maakuntamme avaintoimijoiden yhteiseen tahtotilaan ja yhteistyöhön. Kaiken perustana on vahva elinkeinolähtöisyys. Myös ilmastotavoitteet, vähähiilisyys ja digitalisaatio nousevat keskiöön. Kehittäminen perustuu siis yhdessä tehtyihin fiksuihin ja harkittuihin valintoihin, älykkäästi erikoistumalla. Tässä podcast-sarjassa olemme saaneet vieraaksemme näiden aiheiden huippuosaajia ja tarjoilemme oivalluksia kasvuun.

Aiheiden äärelle teitä johdattelevat kansainvälistymisen ja kasvun kirittäjä, hankejohtaja Krista Taipale ja yritysvetoisten yhteistyömallien rakennusmestari, elinkeinopäällikkö Maria Jokinen. Podcast on toteutettu yhteistyössä Hämeen liiton, Häme Goes for Growth ja Häme Goes Global -hankkeiden kesken.

Jakso 1: Kasvua ekosysteemeissä

Julkaisupäivämäärä 18.5.2022
Vieraana Katri Valkokari, johtava tutkija, VTT

Tiedätkö, mistä puhutaan, kun puhutaan ekosysteemeistä? Ensimmäisessä Oivalluksia kasvuun -podcast jaksossamme keskitymme työkaluun ja toimintatapaan, joka edistää yhteiskehittämistä ja luo arvoverkostoja sekä maakunnallisesti, ylimaakunnallisesti että kansainvälisesti. Vaikka tämä lähetys ei ole luontoilta keskustelemme silti ekosysteemeistä. Tulevaisuuden osaaminen syntyy ekosysteemeissä.

On ennakoitu, että valtaosa maailman bruttokansatuotteesta tulee tulevaisuudessa syntymään erilaisissa ekosysteemeissä. Nämä kertovat siitä, että merkittävästä asiasta on kyse. Keskustelemassa kanssamme on VTT:n johtava tutkija Katri Valkokari.

Jakso 2: Inhimillinen pääoma yrityksissä

Julkaisupäivämäärä 25.5.2022
Vieraana Minna Helle, varatoimitusjohtaja, Teknologiateollisuus ry

Uudistaako työelämä osaamista vai osaaminen työelämää? Tässä jaksossa keskustelemme osaamisesta, osallisuudesta ja koulutuksesta. Ilman osaavaa työvoimaa yritykset eivät pysty realisoimaan kasvumahdollisuuksiaan.

Mitä yhteiskehittämisen avulla oppiminen vaatii organisaatiolta? Vieraanamme on Teknologiateollisuus ry:n varatoimitusjohtaja Minna Helle.

Jakso 3: Kasvua ja kansainvälistymistä

Julkaisupäivämäärä 1.6.2022
Vieraana Ville Skinnari, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri

Tässä jaksossa keskustelemme kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin kanssa kansainvälisyydestä ja sen merkityksestä erityisesti suomalaisille yrityksille. Viennin osuus bruttokansantuotteesta vuonna 2020 oli Suomessa vajaa 40 %, mikä poikkeaa huomattavasti keskeisistä verrokkimaistamme mm. Ruotsissa se on 60% ja Hollannissa 80%.

Toisaalta kansainväliset maakuvatutkimukset osoittavat, että suomalaisista pidetään, Suomea arvostetaan ja Suomella katsotaan olevan myönteinen vaikutus maailmaan. Suomi myös tunnetaan paremmin kuin koskaan aikaisemmin, mikä näkyy menestyksenä erilaisissa vertailuissa. Mitä Suomen pitäisi tehdä parantaakseen heikohkoa menestystään maailmalla?

Jakso 4: It´s a Green Deal

Julkaisupäivämäärä 8.6.2022
Vieraana Harri Leppänen, ympäristö- ja turvallisuusjohtaja, SSAB

Näköpiirissä siintää fossiilivapaa teräs! Tässä jaksossa keskustelemme maakuntaohjelmamme läpileikkaavasta teemasta, vihreästä siirtymästä ja erityisesti yrityksien vihreästä siirtymästä. Vieraanamme on SSAB:n ympäristö- ja turvallisuusjohtaja Harri Leppänen.

SSAB:n yksi toimipisteistä sijaitsee Hämeenlinnassa. Yritys on erinomainen esimerkki vihreästä siirtymästä teollisessa yrityksessä.

Jakso 5: Opit oivalluksista

Julkaisupäivä 20.6.2022
Hämeen liitto, Krista Taipale, hankejohtaja ja Maria Jokinen, elinkeinopäällikkö

Tietämistä tärkeämpää on oppiminen. Kuuntele minkälaisia oppeja Marialle ja Kristalle jäi Hämeen liiton ensimmäisestä podcast -sarjasta. Minkälaisia ajatuksia podcast -jaksojen anti sinussa herätti? Otamme mielellämme vastaan palautetta ja käymme keskustelua aiheiden ympäriltä. Ollaan yhteyksissä!