• Suomi
 • English
 • Русский
 • Svenska

Aluekehitysselvitykset

Hämeen liitto tehostaa yhteistyössä eri toimijoiden ja rahoittajien kanssa yksittäisten kehittämishankkeiden vaikuttavuutta. Tärkeimmillä toimialoilla on tehty kehittämishakkeiden linjaukset, joita päivitetään tarpeen mukaan toimialoittain ja poikkitoimialaisesti.

Lisätietoja:
Osmo Väistö
vs. kehittämisjohtaja
050 50 502 113
osmo.vaisto@hame.fi

HämePro

HämePro on ammattimaisten aluekehittäjien yhteinen näkemys Kanta-Hämeen kehittämisestä. Kehittäjillä on sama peruspäämäärä: "Ihmiset voivat ja haluavat tehdä työtä ja asua Kanta-Hämeen alueella". Jokaisella kehittäjällä on omat keinonsa perustavoitteen toteutumiselle. Toiminnallisena tavoitteena on, että aluekehittäjien työn vaikuttavuus Kanta-Hämeen alueella paranee ja näkyy vetovoimatekijänä kansallisella tasolla.

Hämeen tärkeimmät ammattimaiset aluekehittäjät ovat valmistelleet maakuntasuunnitelmaa HämePro-työn puitteissa. HämeProssa on muodostettu yhteistä näkemystä maakunnan tulevaisuuden suunnasta.

HämePron skenaariotyössä löydettiin neljä yhteisen tekemisen teemaa:

 • yrittämisen edellytykset
 • hyvä peruselämä
 • kehittäjien roolit ja yhteistyö
 • vetovoimaa Häme-brändistä

HämePron tässä vaiheessa on keskitytty niihin yrittämisen edellytyksiin, joissa yhteinen, maakunnallinen tekeminen on välttämätöntä onnistumiselle, joiden tavoitteista voidaan yhdessä sopia ja joihin aluekehittäjien toimin voidaan vaikuttaa.

Prosessin kuluessa valikoitui viisi tällaista osa-aluetta:

 1. Tarvelähtöisen innovaatiotoiminnan kehittäminen
 2. Työvoiman määrän, laadun ja rakenteen hallinta
 3. Saavutettavuus
 4. Kansainvälistyminen
 5. Vetovoimaisuus

Vuonna 2009 HämeProta on laajennettu asumisen teemalla, jota toteutetaan Asumisen Häme -hankkeella. Hankkeessa täsmennetään, konkretisoidaan ja syvennetään asumisen maakunnallista kehitystyötä yhteistyössä alan toimijoiden ja kuntien kanssa. Lähtökohtana on, että tulevaisuudessa hämäläinen asuminen on parasta Suomessa. Tavoitteena on monipuolinen ja laadukas tontti- ja asuntotarjonta, hyvä hinta-laatusuhde, viihtyisä elinympäristö ja toimivat asumisen tukipalvelut.

HämePro - Tahtosopimus

HämePro - skenaariotyön loppuraportti

HämePro - askelmerkit