webinaarisarjan mainos

Julkaistu

Johda tiedolla-webinaarisarja

Jakso 2: Yrityselämä

29.5.2024 klo 10.15–11.45
Hämeen liiton Teams

Tervetuloa Hämeen liiton Johda tiedolla-webinaarisarjan toiseen jaksoon. Tässä osioissa syvennymme yrityselämään ja selvitämme Kanta-Hämeen elinkeinorakennetta ja sen kehitysnäkymiä.

Webinaarissa tarkastelemme millaisia eroja Kanta-Hämeen yritysrakenteella on muihin maakuntiin verrattuna ja mistä erot johtuvat. Pohdimme muun muassa miksi alueen tutkimus- ja kehitystyö on jäänyt muihin verrattuna vähäisemmäksi ja millainen vaikutus pendelöinnillä on maakunnan yrityksiin.

Webinaari on suunniteltu kaikille elinkeinoelämän ja aluekehityksen tiedolla johtamisesta kiinnostuneille.

Jakso 3: Työllisyys ja osaaminen

26.9.2024 klo 10.00–11.15
Hämeen liiton Teams

Tervetuloa Hämeen liiton Johda tiedolla-webinaarisarjan kolmanteen jaksoon. Tässä osiossa käsittelemme Kanta-Hämeen työllisyystilannetta, sekä syitä miksi alueellinen osaamistaso ei aina yllä valtakunnallisiin odotuksiin. Arvioimme millaista osaamista paikalliset yritykset tarvitsevat nyt ja tulevaisuudessa, miten työvoiman liikkuvuus vaikuttaa alueen työllisyysnäkymiin sekä millaista kohtaanto-ongelmaa maakunnassa esiintyy.

Jakso 4: Hyvinvointi

12.12.2024 klo 10.00–11.15
Hämeen liiton Teams

Tervetuloa Hämeen liiton Johda tiedolla-webinaarisarjan neljänteen jaksoon, jossa tarkastelemme asukkaiden hyvinvointia ja miten hyvinvointi jakautuu eri alueille. Selvitämme miten nämä erot näkyvät ja mitä indikaattoreita voimme käyttää niiden mittaamiseen. Käsittelemme hyvinvointierojen juurisyitä ja hahmottelemme mahdollisuuksia parantaa alueen asukkaiden hyvinvointia.