Julkaistu

Elinvoimakatsaus tukee kuntien tilannekuvaa Kanta-Hämeessä

Tilannekuvan saamiseksi jatkossa ei tarvitse etsiä tietoa eri paikoista, sillä katsaukseen kootaan tietoa muun muassa Tilastokeskuksen eri tietokannoista. Myös vertailu muihin Kanta-Hämeen kuntiin on mahdollista. Työkalu tarjoaa hyödynnettävää tietoa niin luottamushenkilöille, viranhaltijoille kuin kuntalaisille.

Kanta-Hämeen elinvoimaa tarkastellaan käytännöllisten mittareiden avulla. Työttömyysasteen rinnalle on nostettu laajan työttömyyden mittari, joka kuvaa kuinka paljon henkilöitä on työttöminä ja erilaisissa työvoimapoliittisissa palveluissa. Se antaa kokonaisvaltaisemman kuvan työllisyyden dynamiikasta.

Väestönkehityksen osalta katsauksesta nähdään miten luonnollinen väestönkehitys (syntyvyyden ja kuolleisuuden erotus), maahanmuutto ja kuntien välinen muutto on kuukauden aikana kehittynyt. Lisäksi katsauksesta näkee vuosittaisen väestömuutoksen trendin avulla, mihin suuntaan asukasluku on kehittymässä. Elinkeinopuolen osalta katsaus kuvaa avointen työpaikkojen määrä ja niiden jakauma ammateittain. Tämä kertoo siitä, mitkä alat vetävät ja mihin suuntaan trendi vie.

Katsaus julkaistaan aina tuoreimman tilastotiedon tultua. Katsausta on mahdollista laajentaa ja syventää tarpeen vaatiessa.

Liity postistuslistalle alla olevasta linkistä ja tilaa kuukausittainen Kanta-Hämeen elinvoimakatsaus sähköpostiin ja saat tiiviin analyysin keskeisimmistä havainnoista. Katsaus julkaistaan myös Hämeen liiton nettisivuilla.

Voit myös lähettää kysymyksiä, kehitys- ja sisältötoiveita elinvoimakatsaukseen ja tilastoihin liittyen Hämeen liiton maakunta-analyytikolle Jukka Lidmanille.

Esimerkkikuva Kanta-Hämeen elinvoimakatsauksesta.