Etusivu / Yhteystiedot / Henkilöstö

Henkilöstö

Päivitetty

Sähköpostimme ovat muotoa [email protected]

Toni K. Laine

Maakuntajohtaja

Liiton johto, edunvalvonta
toni.laine(a)hame.fi

+358 50 463 7810

nainen, hymy

Jaana Laakso

Maakuntajohtajan assistentti
Tapahtuma- ja kulttuurivastaava

Asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet ja -tapahtumat, maakunnan matkailu- ja kulttuuriasiat.

+358 50 370 1417

Häme EU Office

Brysselissä sijaitseva Häme EU Office on osa Hämeen liittoa. Toimistomme edistää Kanta-Hämeen maakunnan ja sen toimijoiden elinvoimaisuutta, kansainvälistä näkyvyyttä ja kilpailukykyä Euroopan unioniin liittyvän toiminnan ja eurooppalaisen yhteistyön kautta.

Krista Taipale

Johtaja

Häme EU Officen johto

+32 49 812 6000

nainen, hymy

Anna Lounaskorpi

Junior Communications Officer

Häme EU Officen viestintä, vierailut, tapahtumat ja toimeksiannot.

+32 49 763 8697

Elinvoima-vastuualue

Vastuualueeseen kuuluvat aluekehittämisen ja aluesuunnittelun asiantuntijamme. He vastaavat maakuntakaavan laatimisesta ja kehittämisestä sekä liikennejärjestelmäsuunnitelmasta, joiden avulla luodaan kuntiemme ja maakuntamme kestävän elämäntavan, kehityksen ja elinvoiman perustaa. He ohjaavat strategisesti maakunnan hankesalkkua, kokoavat toteuttamisvoiman Kestävän kasvun Häme -painopisteiden taakse, valmistelevat rahoitusohjelmakautta ja rahoitettavien hankkeiden valintaa sekä tukevat maakunnan hankekonsortioita.

Jyri Sarkkinen

Kehittämisjohtaja
Maakuntajohtajan 1. varahenkilö
Elinvoimavastuualueen johto

Liiton johto, aluekehitys, aluesuunnittelu

+358 50 523 1598

Jukka Lidman

Maakunta-analyytikko

Tilasto- ja tietopalvelu, ennakointi, tiedolla johtaminen, Tietotiimin vetäjä

+358 50 479 2541

nainen, hymy

Minna Takala

Projektipäällikkö

Häme Goes into Ecosystems-hanke

+358 50 526 4648

Aluekehitysyksikkö

Sebastian Hovi

Aluekehitysasiantuntija

Kestävän kasvun Häme -maakuntaohjelman ja Smart Hämeen toteuttaminen, hankkeistaminen ja rahoitus.

+358 50 563 7297

Julia Jokelin

Projektipäällikkö

FutureECOS-hanke (Interreg Europe) ja CIBUS-hanke (Interreg Europe)

+358 40 584 5897

Pirkko Kiikeri-Kuusela

Kehittämiskoordinaattori

EU- ja kansallisten rahoitusohjelmien hallinto, Maakunnan yhteistyöryhmän ja Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön hallinto.

+358 50 353 7897

mies, hymy

Marko Mälly

Kehittämispäällikkö
Aluekehitysyksikön esihenkilö

Maakunta- ja kansallinen ohjelmatyö, EAKR-ohjelma, MYR-sihteeri, MYRS-puheenjohtaja.

+358 50 575 2193

mies, parta

Arto Saarinen

Aluekehitysasiantuntija

Kestävän kasvun Häme -maakuntaohjelman ja Smart Hämeen toteuttaminen, hankkeistaminen ja rahoitus: Central Baltic ja Interreg Europe -ohjelmat.

+358 50 305 2539

nainen, hymy

Eevastiina Talvisto

Kehittämiskoordinaattori

FutureEcos-hanke (Interreg Europe), CIBUS-hanke (Interreg Europe) ja Hämeen liiton hallinnolliset tehtävät

+358 40 554 5581

Aluesuunnitteluyksikkö

mies, hymy

Juuso Helander

Liikenneasiantuntija

Liikennejärjestelmän kehittäminen ja seuranta, liikenteen asiantuntijatehtävät, liikenteen yhteistyö- ja työryhmätehtävät.

+358 46 922 6643

Paula Mustonen

Maakuntainsinööri

Maakuntakaavan valmistelu, luonnonsuojelu- ja luonnonvara-asiat, maakunnallinen ilmastoyhteistyö, virkistysalueet ja reitistöt, paikkatietoaineistot- ja analyysit.

+358 50 375 3218

Yhteyspalvelut-vastuualue

Vastuualueeseen kuuluvat hallinnon ja viestinnän asiantuntijat. Heidän tehtävänään on turvata organisaatiomme sujuva arki ja varmistaa ajantasainen ja oikea-aikainen viestintä niin sisäisesti kuin organisaation ulkopuolellekin. Vastuualueella tunnistetaan maakunnan elinvoimaan vaikuttavia tärkeitä toimijoita ja tuodaan heitä yhteen, rakennetaan verkostoja ja tuotetaan yhteistyön alustoja maakuntamme kunnille ja muille toimijoille sekä vaikutetaan niissä itse.

Jouko Ylipaavalniemi

Yhteysjohtaja
Maakuntajohtajan 2. varahenkilö
Yhteyspalvelut-vastuualueen johto

Liiton johto, sidosryhmä- ja edunvalvontayhteistyö, kansainväliset suhteet

+358 50 327 2837

Viestintäyksikkö

Reetta Sorjonen

Viestintäpäällikkö

Viestinnän strategisten linjausten valmistelu, viestinnän suunnittelu ja toteutus, mediasuhteet, viestintätiimin vetäjä.

+358 44 300 5230

Hallintoyksikkö

Venla Hatakka

Hallintokoordinaattori

Yleishallinnon tehtävät

+358 40 632 4710

Auli Hieta

Taloussihteeri

Talous- ja henkilöstöasiat, eläkeasiamiehen tehtävät

+358 44 303 0720

Tanja Knuuttila

Hallintokoordinaattori

Yleis- ja taloushallinnon tehtävät, tuote- ja palvelutilaukset, talous- ja palkkahallinnon laskut, kokous- ja tilaisuusjärjestelyt sekä henkilöstön ja luottamushenkilöiden neuvonta

+358 50 441 7867

Marita Lähteenmäki

Hallintopäällikkö
Hallintoyksikön esihenkilö

Luottamushenkilöhallinto ja päätöksenteon tuki, henkilöstö- ja taloushallinto, yleishallinnon tehtävät, juridiikka.

Anna-Riitta Rajaveräjä

Asianhallintasihteeri

Asianhallintajärjestelmät

+358 44 300 6232

Riikka Rintala

Hallintosuunnittelija

Hallinnon toimivuuden tukeminen ja kehittäminen, Hämeen liiton tietosuojavastaava

+358 44 906 3242
(poissa 31.8.2024 saakka)

Olli Vaunumäki

ATK-suunnittelija

ICT-tukipalvelut, tietoliikenneyhteyksien yhdyshenkilö, ICT-hankinnat, kiinteistöpalvelut.

+358 40 586 2641