Etusivu / Aineistot ja tietopalvelu / Julkaisut, selvitykset ja raportit / Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaukset

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaukset

Päivitetty

Työllisyyskatsauksen tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) Työnvälitystilastoon. Vertailu on katsauksessa edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen kausivaihtelun poistamiseksi.

Työnvälitystilasto kerää tietoja Työ- ja elinkeinotoimistoihin (TE-toimistoihin) ilmoittautuneista työnhakijoista kuten työttömistä työnhakijoista, hallinnon palveluista sekä TE-toimistoihin ilmoitetuista avoimista työpaikoista.

Tiedot kerätään TE-toimistojen asiakaspalvelurekisteristä (URA). Siten Työnvälitystilaston tiedot ovat täysin rekisteripohjaisia.

Tilasto kattaa kaikki edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvat henkilöt, palvelut ja avoimet työpaikat, jotka ovat rekisteröitynä tilastointikaudella kyseisessä rekisterissä erikseen määriteltyjen luokittelijoiden ja muuttujien mukaisesti.