Julkaistu

Esitys budjettiriiheen syyskuussa 2019

Esitys luovutettiin pääministeri Antti Rinteelle sunnuntaina 1.9. Tampereella.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että erityisesti rataverkkoa ja raideliikennettä koskeville miljardihankkeille on syytä tehdä laaja-alainen vaikutusten arviointi sekä suunnitella ja rakentaa ne nykyisen verkon kanssa toimiviksi kokonaisuuksiksi. Hankkeiden tulee tukea Suomen kehittämistä, työvoiman liikkumista, kestävän liikkumisen tavoitteita toiminnallisesti ja alueellisesti tasapainoisella tavalla.

Kolmesta isosta rataverkon kehittämishankkeesta on hallitusohjelmassa mainittu ensimmäisenä päärata ja sen laajennukset. Hallitusohjelmaan on myös kirjattu, että isoja hankkeita ei eroteta koko väyläverkoston kehittämisestä ja 12-vuotisesta liikennejärjestelmäsuunnittelusta, jotta kustannustehokkaimmat ja toimivimmat ratkaisut tulevat käytäntöön. Lisäksi on mainittu, että EU-rahoitushakujen varmistamiseksi väylähankkeiden suunnitteluvalmiutta edistetään ja hankehakuja tehostetaan.

Pääradan ja siihen kytkeytyvien yhteyksien henkilömatkustajamäärät ovat ylivoimaisesti suurimmat Suomessa, Helsingin päässä noin 6,5 miljoonaa matkaa vuodessa. Tampere-Helsinki -välillä matkamäärä kasvoi viime vuonna 770 000 matkalla (+3,8 %), Tampere-Kemi -välillä matkamäärä kasvoi 665 000 matkalla (+7 %). Tavaraliikenteen kasvu Kemi-Kerava -välillä oli viime vuonna 6,3 %. Välillä Tampere-Kerava kasvu oli 31,8 %. Sekä henkilö- että tavaraliikenteen määrät ovat kasvaneet myös kaikilla liityntäyhteyksillä.

Nykyinen pääradan raidekapasiteetti ei ole riittävä ennustetulle liikenteen kasvulle. Nykyinen kapasiteetti ei mahdollista liikenteelle asetettujen ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamista.

Tämän vuoden talousarvioon on jo lisätty lisätalousarviossa myönnetty 11 miljoonan euron suunnittelurahoitus välille Tampere-Riihimäki-Jokela. Tältä vuodelta on vielä käyttämättä varsinaisessa talousarviossa myönnetty 1 miljoonan euron määräraha Helsinki-Tampere -välin nopean raideyhteyden suunnitteluun.

Edellä olevaan perustuen pääradan varren ja pääradan liityntäyhteyksien varrella olevat eteläisen ja läntisen Suomen maakuntien liitot esittävät yhteisesti, että hallituksen tulevassa budjettiriihessä osoitetaan vuodelle 2020 pääradan kokonaissuunnittelulle kerralla tai vaiheittain määräraha ja valtuus 75 miljoonan euron kansalliseen rahoitukseen. Päärata tulee suunnittelussa käsitellä kokonaisuutena etelästä pohjoiseen liityntäyhteyksineen. Pääradan kokonaisuuden suunnitteluun on tarkoituksenmukaista hakea EU:n CEF-rahoitusta.