taustakuva, artikkelikuva, strategia

Julkaistu

FORCE-hankkeella haetaan ratkaisuja Forssan seutua haastavaan tilanteeseen

Forssan seudulla on lyhyessä ajassa koettu useampi konkurssi. Näiden seurauksena alueen työttömyys on kasvanut, etenkin rakennustuoteteollisuudessa. Toisaalta seudun eräät muut toimialat ovat kärsineet osaavan työvoiman puutteesta jo vuosia. Tilanne on varsin samankaltainen monissa seutukaupungeissa, toisten toimialojen hiipuessa ja uusien tullessa tilalle.

FORCE-hankkeen keskeisenä tavoitteena on päivittää Forssan seudun elinkeinostrategia ja aktivoida yrityksiä hyödyntämään uusia teknologioita ja erilaisia digitaalisia palveluja. Myös tietoisuutta vastuullisuudesta korostetaan. Näiden lisäksi hankkeessa kohdennetaan toimia seudulla vapaana olevien toimitilojen uudelleen hyödyntämiseen, ja työmatkaliikkumisen edellytysten parantamiseen.

Hanke vastaa seudun kuntien, yrittäjäjärjestöjen ja muiden elinkeinotoimijoiden keväällä 2023 yhteisesti antamiin lausuntoihin seudullisen yhteistyön ja elinvoiman kehittämisen eteen tehtävistä toimista. Hanke on käynnissä 1.9.2023–31.8.2025 välisen ajan.

Rahoituksen taustalla TEMin päätös paikallisten äkillisten rakennemuutosten koordinaation tukemisesta

Valtioneuvosto päätti vuonna 2021 oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriön myöntämään maakuntaliitoille tuttua Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen-määrärahaa myös paikallisten äkillisten rakennemuutosten koordinaatioon.

Tällaisella tilanteella tarkoitetaan äkillistä ja usein ennakoimatonta tilannetta, joka ei täytä äkillisen rakennemuutoksen kriteerejä, mutta joka aiheuttaa paikallisesti kriisitilanteen elinkeinoelämän, työllisyyden ja työmarkkinoiden kannalta. Esimerkiksi pienellä paikkakunnalla suhteellisen suuri työllistäjä vetäytyy ennakoimattomasti, tai jokin ennakoimaton kehityskulku kohdistuu laajasti tietyn alueen yrityksiin ja supistaa näiden toimintaa aiheuttaen paikalliselle elinkeinotoiminnalle kriisin.

Hämeen ELY-keskus toimitti Forssan seutua koskevat paikalliseen äkilliseen rakennemuutokseen kohdistetut rahoitushakemukset työ- ja elinkeinoministeriölle ja rahoitus kanavoituu Hämeen liiton kautta Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoituksena koko seutukunnalle kohdennettavaksi.