AI, tekoäly, maisema, kaupunkikuva, taloja, puutalot, katu, autoja, ihmisiä, piirroskuva

Julkaistu

FutureECOS-hanke käynnistyi Kanta-Hämeessä: Vetovoimaisempaa asumista kansainvälisellä yhteistyöllä

Huhtikuussa Kanta-Hämeessä polkaistiin käyntiin merkittävä uusi hanke, joka tähtää alueen elinvoimaisuuden ja houkuttelevuuden parantamiseen. Future-proof living space in growth corridor regions eli FutureECOS -hankkeen (vapaa suomennos: Tulevaisuuden kestävää asumista kasvukäytäväalueilla) tavoitteena on tehdä Kanta-Hämeestä vetovoimaisempi erityisesti asumisen näkökulmasta. Hanketta johtaa Hämeen liitto, minkä lisäksi mukana on kahdeksan kumppania eri puolilta Eurooppaa.

Nelivuotisen hankkeen keskiössä on alueiden elinvoiman vahvistaminen kansallisten kasvukeskusten ulkopuolella. Miten vastata asumisen haasteisiin alueilla, jotka eivät ole suurimpien metropolien keskiössä? FutureECOSin vastaus on uusien digitaalisten, ympäristöllisten ja sosiaalisten toimintamallien käyttöönotto. Hankkeessa painotetaan alueiden välistä oppimista ja hyvien käytäntöjen jakamista.

Lisäksi hankkeen aikana kuullaan aktiivisesti alueen eri väestöryhmiä, jotta kaikkien äänet saadaan kuuluviin.

Suomesta hankkeessa ovat mukana Hämeen liiton lisäksi Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikkö. Kansainvälisiä kumppaneita on Irlannista, Kroatiasta, Romaniasta, Serbiasta ja Ukrainasta. Hämeen liitto toimii hankkeen pääpartnerina, ja kaikkia kumppaneita yhdistää sijainti kasvukeskuksen läheisyydessä tai kasvukäytävässä.

Rahoitus hankkeelle tulee Interreg Europe -ohjelmasta, joka tukee alueiden välistä yhteistyötä ja tarjoaa rahoitusta paremman aluepolitiikan kehittämiseen. Tavoitteena on parantaa aluekehityksen täytäntöönpanoa edistämällä kokemusten, innovatiivisten lähestymistapojen ja hyvien käytäntöjen vaihtoa.

Hämeen liitossa ollaan innoissaan hankkeen käynnistymisestä.

FutureECOS -hankkeen avainluvut:

  • Hankkeen kesto 1.4.2024–30.6.2028
  • Kokonaisbudjetti 1 672 600 euroa
  • Hämeen liiton osuus budjetista on 429 636 euroa
  • Rahoitusohjelma: Interreg Europe

Lisätiedot:

Hämeen liitto, Julia Jokelin, projektipäällikkö, FutureECOS -hanke ja CIBUS-hanke, p. 040 584 5897, julia.jokelin(a)hame.fi