Julkaistu

Hämeen ilmastovahdissa mukana jo yli 500 maakunnallista ilmastotekoa

Mukana kaikki Kanta-Hämeen kunnat, Hämeen ELY-keskus, Hämeenlinna-Vanajan seurakunta, Hämeen liitto ja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK). Tällä hetkellä vahtiin on kirjattu jo yli 500 ilmastotoimenpidettä, kuten katulamppujen vaihtaminen led-valoiksi, biokaasubussien hankinta, etätyömahdollisuuksien lisääminen, hävikkiruoan hyödyntäminen tai pohjavesien suojelusuunnitelma.

Maakunnallinen ilmastovahti madaltaa myös pienempien kuntien ja muiden toimijoiden liittymistä mukaan sekä tehostaa alueen ilmastotyötä. Ilmastotyötä tekevien verkoston kokoaminen on aloitettu ilmastovahdissa mukana olevien organisaatioiden kesken.  

Kun kaikki toimet löytyvät samasta paikasta ja niille on nimetty vastuuhenkilö, tulee mukana olevien organisaatioiden ilmastotyö näkyväksi ja ilmastotyön vastuunjako selkeytyy. Kaikki ilmastotoimenpiteistä kiinnostuneet yritykset, järjestöt ja muut toimijat ovat tervetulleita mukaan,  

sanoo Hämeen ilmastovahti –hankkeen projektipäällikkö Noora Arola.

HAMKin kestävän kehityksen opiskelijoiden ja biotalousinsinööriopiskelijoiden työpanoksella on ollut iso merkitys hankkeen edistämisessä. Viime vuonna kestävän kehityksen opiskelijat perehtyivät kuntien ja HAMKin ilmastotyöhön, haastattelivat organisaation työntekijöitä ja kirjasivat organisaation ilmastotoimenpiteet ilmastovahtiin. Lisäksi opiskelijat tuottivat raportin organisaation ilmastotyön nykytilasta ja kehitystarpeista. Osa kunnista hyödynsi raportin esittelemiä kehitystarpeita seuraavan strategian tai budjetin laadinnassa.  

Kanta-Hämeen kiertotalouden tiekartta otetaan Hämeen ilmastovahtiin toimenpideohjelmaksi ensi syksynä. Silloin ilmastovahdissa voi myös sitoutua toteuttamaan tiekartassa olevia toimenpide-ehdotuksia kiertotalouden edistämiseksi.  

HAMK toteuttaa hanketta yhdessä Hämeen liiton kanssa. Hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut-ohjelmasta. Hankkeen päätyttyä joulukuussa ilmastovahdin hallinnointi siirtyy Hämeen liitolle. 

Hämeen ilmastovahti löytyy osoitteesta www.hameenilmastovahti.fi.