Julkaistu

Hämeen liiton tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksyttiin

Alijäämäistä tulosta selittää kustannusten yleinen nousu, joka aiheuttaa haasteita myös maakuntaliiton kaltaiseen organisaatioon.

– Muita selittäviä tekijöitä alijäämäiseen tulokseemme ovat muun muassa talous- ja palkkahallinnon palveluiden tuottajan vaihdos sekä viime vuoden aikana tapahtuneet henkilöstövaihdokset, sanoo hallintopäällikkö Mirva Kandolin Hämeen liitosta.

Edellisten tilikausien ylijäämää Hämeen liiton taseessa on 1 259 438,71 euroa.

Takana työntäyteinen vuosi

Toiminnan osalta Hämeen liiton vuodelle 2022 asettamista tavoitteista 93 prosenttia saavutettiin joko kokonaan tai osittain.

Kestävän kasvun Häme -maakuntaohjelma siivittää vahvasti Hämeen liiton tekemistä ja sen tavoitteiden toteuttaminen oli edelleen monelta osin ajankohtainen vuonna 2022. Myös uuden ohjelmakauden rahoitushaku saatiin avattua ja onnistumiseksi voidaan katsoa myös merkittävästi lisääntynyt hankerahoitus.

Vahvasti keskiössä on ollut myös maakunnan kansainvälistymisen edistäminen ja yritysten kansainvälistymisen ja kasvun tukeminen.

Edunvalvonnan osalta Hämeen liiton vuotta väritti erityisesti ratakysymys ja vahva edunvalvontavaikuttaminen ja viestintä nykyisen pääradan kehittämisen puolesta. Lisäksi agendalla ovat olleet lukuisat muut hankkeet kuten Moreeni-Rastikangas-yritysalue MOREn kehittämisen edistäminen ja maakunnalle tärkeiden valtateiden kehittämishankkeet.