Julkaistu

Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2024–2026 ja talousarvio vuodelle 2024 hyväksyttiin yksimielisesti

Hämeen maakuntavaltuusto hyväksyi 27.11.2023 yksimielisesti Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelman 2024–2026 ja talousarvion vuodelle 2024.

Vuodelle 2024 laaditussa Hämeen liiton talousarvioluonnoksessa toimintatuottojen määrä on 2 677 001 euroa. Kaikista toimintatuotoista jäsenkuntien maksuosuus on 80 prosenttia, joita on laskettu kannettavan liiton 11 jäsenkunnalta yhteensä 2 150 500 euroa.

Vuoden 2024 toimintakate on -18 900 euroa ja tilikauden tulos -25 207 euroa. Poistoerojen jälkeen vuonna 2024 ei kerry yli- tai alijäämää.

Kuntakohtaiset jäsenmaksut määräytyvät viimeisimmän tiedossa olevan verovuoden kunnallis- ja yhteisöverokertymien suhteen mukaisesti. Hämeen liitto on säilyttänyt jäsenkuntien maksuosuuksien kasvun kuntatalouden yleistä menokehitystä maltillisempana.

Jäsenkuntien maksuosuuksia on korotettu vuonna 2023 kustannustason yleisen nousun vuoksi. Vuoden 2024 jäsenkuntien maksuosuudet ovat hieman supistuneet. Toisaalta vaihemaakuntakaavan laatimisen käynnistämisen takia vuoden 2024 maksuosuuksiin on tullut hienoinen nousu.

Lisätietoja: Marita Lähteenmäki, hallintopäällikkö, p. 040 357 9262